Финансиране във връзка с дейностите по модул „подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

4 октомври 2016

Отпуснати финансови средства във връзка с дейностите по модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“