Учебна 2016/ 2017 г. Примерни разпределения и програми по биология и здравно образование за 7 клас във връзка с писмо № 9105-242/ 05.08.2016 г. на МОН за компенсиране на учебеното съдържание по предмета БЗО.

2 септември 2016

Примерно разпределение по биология и здравно образование за 7 клас за 68 часа годишен хорариум – /не е актуално от учебната 2018/ 2019 година/

Примерна програма по биология и здравно образование за СИП или ЗИП за 7 клас – 11 часа годишен хорариум /не е актуално от учебната 2018/ 2019 година/