Нови учебни програми

24 август 2016

Учебна по човекът и природата за IV клас (85 часа)/въвежда се от учебната 2019/ 2020 год./

Учебна програма по човекът и природата за ІІІ клас (85 часа)/въвежда се от учебната 2018/ 2019 г./

Учебна програма по човекът и природата за V клас (68 часа) /въвежда се от учебната 2016/ 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за VI клас (32 часа)/въвежда се от учебната 2017/ 2018 г./