Лятно училище „Физика за и със смартфон“ 11 – 15 юли 2016 г. ФзФ на СУ


Учебна 2015/ 2016 г. ХVІ конкурс за изработване на уреди за кабинета по физика, 04.06.2016 г.

Capture

Пълна информация за участниците и наградените проекти на XVI ученически конкурс ”Уреди за кабинета по физика”, проведен на 04.06.2016 г. ФзФ на СУ

Указания за организиране и провеждане на традиционния конкурс „Уреди за кабинета по физика“, 04.06.2016 г. , Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“