Научна достоверност, креативност, приложимост и компетентност са критериите, по които бяха оценявани 90-те модела представени на ІІ-я конкурс за модели „Биологията интересна и достъпна“, проведен на 24.04.2016 г. в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“

DSC_9396За втора поредна година 119 СОУ беше домакин на конкурса за модели по биология. В надпреварата се включиха 174 ученици, ръководени от 29 учители от 24 училища. Темата на конкурса „Храненето – основен жизнен процес на биологичните системи“ беше претворена в 90 модела, представящи различни аспекти на храненето. Организатори на конкурса са РИО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и 119 СОУ „Михаил Арнаудов“.

Гости на събитието бяха г-н Диан Стаматов – зам. министър на образованието и науката, доц. д-р Надежда Райчева – ръководител катедра „Методика на обучението по биология“ в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. експерт Атанас Згуров – дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН и г-жа Светла Буковска – старши експерт по биология в ЦКОКУО. С присъствието си, интерес към конкурса показаха и учители от столични училища, които не представяха модели.

DSC_9810             DSC_9731

След сериозно обсъждане журито присъди по 3 първи, по 3 втори и по 3 трети награди за всяка възрастова група. Най-добри модели представиха учениците на 48 ОУ, 171 ОУ, 83 ОУ в първата възрастова група и ПГТ“Макгахан“, 9 ФЕГ, 157 ГПИЕ – във втората възрастова група. С трета награда в първа възрастова група бе удостоен участник от град Перущица.

Всички ученици получиха сертификати, символи на конкурса, а наградените грамоти и парични награди. Раздаденият награден фонд от 1200 лв. бе осигурен от спонсори.

Пълна информация за втория конкурс за модели по биология, проведен на 24.04.2016 г. в 119 СОУ