Деян Максимовски от Скопие е абсолютен шампион в 4-тата олимпиада по ескпериментална физика, проведена във ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ на 23.04.2016 г.

26 април 2016

IMG_2467На Олимпиадата по експериментална физика, проведена на 23.04.2016 г. се явиха над 110 ученици от България, Македония, Босна и Херцеговина и Русия, които работиха вдъхновено повече от 4 часа в аудиториите на Физически факултет на Софийски Университет Св. Климент Охридски. В чест на отминалата „Година на светлината“ учениците измерваха скоростта на светлината. Тази фундаментална константа бе измервана с експериментални постановки, които след Олимпиадата остават подарък за кабинетите по физика. Работата на учениците с експерименталната постановка бе показана вечерта по BTV и БНТ. Абсолютният шампион на Олимпиадата Деян Максимовски от Скопие измери скоростта на светлината с точност по-добра от 1%. Това е отлично постижение даже за най-добрите университети в света. Експерименталната постановка е свързана с учебната програма по физика и може да бъде възпроизведена във всяко училище. Софийски клон на Съюза на физиците в България започна тази уникална за света Олимпиада с пилотни състезания през 2011 г. и вече достигна международно признание.

Олимпиадата бе осъществена благодарение на щедри и благородни спонсори.