Специалност „Фотоника и лазерна физика“ във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

18 април 2016

fzf

Уважаеми зрелостници,

Развитието на физиката и техниката на лазерите откриха уникални научни и практически възможности в областта на оптиката. Така се роди новата изследователска и приложна област фотоника. Тя обхваща явленията и устройствата, свързани с генерирането, излъчването, линейното и нелинейно разпространение, модулирането, обработването, превключването, усилването, нелинейното преобразуване и детектирането на светлината.

Предлагам на Вашето внимание информация за разкритата през 2011г., във Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, нова специалност “Фотоника и лазерна физика”.

Приложение: Учебен план на специалността „Фотоника и лазерна физика“

Петя Иванова – старши експерт по природни науки