4-та олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“ 23.04.2016 г. ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

14 април 2016

На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика.

fzf

Начало на олимпиадата: 10:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа.

Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:
S – ученици от VІІ и VІІІ клас
M – ученици от ІХ и Х клас
L – ученици от ХІ и ХІІ клас
• в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL

Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата приключи на 31 март 2016 г. Броят на регистрираните ученици е 122. Заявено е участие от Македония, Сърбия, Босна и Херциговина и Русия. От България в състезанието ще се включат ученици от София, Варна, Бургас, Благоевград, Смолян, Козлудуй, Ловеч, Русе и Елин Пелин.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Успех на всички участници!

П. Иванова – старши експерт по природни науки