Ден на отворените врати във факултета по химия и фармация на СУ, 26 – 27 април 2016 г.

5 април 2016

Предлагам на Вашето внимание програма за деня на отворените врати във Факултета по химия и фармация на СУ „Св Климент Охридски“

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/dni_na_otvorenite_vrati_v_v_fakulteta_po_himiya_i_farmaciya