Учебна 2015/ 2016 г.

4 април 2016

Резултати и класиране от градското състезание по химия „Талантлив химик“, проведено на 23.04.2016 г. в ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Указания за организиране и провеждане на Софийското градско състезание по химия и опазване на околната среда „Талантлив химик“ – 23.04.2016 г. 2016

Регламент на Софийското градско състезание „Талантлив химик“ за 2015/2016 г.


Ден на отворените врати във факултета по химия и фармация на СУ – 26 и 27 април 2016 г.

Предлагам на Вашето внимание програмата на деня на отворените врати във факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ на 26 и 27 април 2016 г.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/dni_na_otvorenite_vrati_v_v_fakulteta_po_himiya_i_farmaciya


Обучение на учителите по природни науки по новите учебни програми по чевекът и природата за V клас

Уважаеми колеги,

Във връзка с въвеждането на новите учебни програми по човекът и природата за V клас /през учебната 2016/ 2017 г./ на 25.04.2016 г. в ЧСОУ „Дружба”, ж.к. „Обеля“ 2 ще се проведе обучение на учителите по природни науки.

Предвидени са 2 равностойни сесии – от 10:00 часа и от 14:00 часа с възможност за избор от страна на учителите в зависимост от преподавателската им заетост в училище. Необходимо да се носи на хартиен носител утвърдената учебна програма по човекът и природата за V клас, както и предварително запознаване с утвърдените ДОС за учебен план и за общообразователна подготовка.

Участие в работата ще вземе г-н Атанас Згуров, главен експерт в МОН.

Информацията за обучението е публикувана в сайта на РИО – София-град, като част от писмо с изх. № 9137-291/29.03.2016 г., в което се съдържа график на обученията по различните учебни предмети, за които се въвеждат нови учебни програми от учебната 2016/ 2017 г.

Приложение: Писмо, с изх. № 9137-291/29.03.2016 г. на РИО – София град

Ст. експерт по природни науки: Петя Иванова