Промяна в организацията и провеждането на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

31 март 2016

На вниманието на участниците в Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“!

Официалното закриване на 18-то Национално състезание по ХООС, обявяването на резултатите и награждаването на участниците ще се състои от 12:30 на 17.04.2016 г. в СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря.

Приложение: Актуализирана програма на Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“