Промяна в организацията и провеждането на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

31 март 2016

На вниманието на участниците в Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“!

Официалното закриване на 18-то Национално състезание по ХООС, обявяването на резултатите и награждаването на участниците ще се състои от 12:30 на 17.04.2016 г. в СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря.

Приложение: Актуализирана програма на Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“


Учебна 2015/ 2016 г. Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС

25 март 2016

Задачи за подборния кръг за националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г / Бланка за отговори  / Указания и критерии за оценяване на задачите от подборния кръг


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от националното състезание по ХООС

Протокол с резултатите и класирането от ХVІІІ Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 16-17 април 2016 г., Хисаря

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по химия, 25.03.2016 г.


Организация и провеждане на националното състезание по химия „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“, 15-17 април 2016, Хисаря

Резултати и класиране от подборния кръг на националното състезание по ХООС, 25.03.2016 г.

Указания за организиране и провеждане на националното състезание по ХООС „Тестови задачи за учениците в гимназиален етап“, 15-17 април 2016 г., Хисаря


Организация и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна

23 март 2016

Окончателен протокол с допуснатите до участие в Националния кръг на олимпиадата по биология на 07-08 април 2016 г., Варна 

Capture

Указания и изисквания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по биология, 6-8 април 2016, Варна


Участие на учениците от област София-град в Националния кръг на олимпиадата по химия,19-20 март 2016 г., Ямбол

22 март 2016

Резултатите говорят сами!

Допуснати до национален кръг 54 ученици, участвали 51. Лауреати – 4

 • Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • Никола Тодоров – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова

Класиране до Х-то място:

Първа състезателна група

 • І-во място Георги Цонков – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІ-ро място Виктор Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІІІ-то място Мартин Василев – VІІ клас, СМГ, учител Борис Толев
 • ІV-то място Михаела Гледачева – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова
 • VІІ-мо Тодор Кюркчиев – VІІ клас, ПЧМГ, учител Татяна Димитрова

Втора състезателна група

 • ІІ-ро място Лъчезар Димитров – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІІІ-то място Явор Пеев – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • ІV-то място Александър Макавеев – ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • V-то място Валентин Веселинов- ІХ клас, СМГ,  учител Ивайло Ушагелов
 • VІ-то място Мартин Миленов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІІ-мо място Александър Стойков – ІХ клас, 91 НЕГ, учител Милена Симеонова
 • ІХ-то Кристиян Вилхемов – VІІІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева

Трета състезателна група

 • ІІ-ро място Петър Христов – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІV-то място Яна Димитрова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • V-то място Камен Петров – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • VІІ-мо място Илия Кичев – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова
 • ІХ-то място Ирина Вълкова – ІХ клас, НПМГ, учител Людмила Кирилова
 • Х-то място Мина Цаковска – Х клас, СМГ, учител Ани Божикова

Четвърта състезателна група

 • І-во място Любен Бориславов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІ-ро място Борис Борисов – ХІІ клас, НПМГ, учител Невена Върбанова
 • ІІІ-то място Кристина Костадинова – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІ-то място Весела Механджиева – ХІ клас, НПМГ, учител Антония Илиева
 • VІІ-мо място Яна Дикова – ХІІ клас, СМГ, учител Ивайло Ушагелов
 • VІІІ-мо място Никола Тодоров – НПМГ, учител Невена Върбанова

Протокол с резултатите и класирането на участниците в 48-та Национална олимпиада по химия, 19-20 март 2016 г.

 


Допуснати до национален кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016, Ловеч

17 март 2016

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – І възрастова група /учебно съдържание за VІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІ възрастова група /учебно съдържание за VІІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІІ възрастова група /учебно съдържание за ІХ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІV възрастова група /учебно съдържание за Х-ХІІ клас/


Организация и провеждане на националния кръг по физика, 04 – 06.04.2016 г., Ловеч

Capture

Узазания за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по физика, 4-6.04.2016 г., Ловеч


Резултати и класиране на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г. /за ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи/. Допуснати ученици до национален кръг, 7 – 8 май, Кюстендил

16 март 2016

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІ възрастова група /VІІ – VІІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІІІ възрастова група /ІХ – Х клас / Допуснати ученици до национален кръг

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия от ІV възрастова група /ХІ – ХІІ клас / Допуснати ученици до национален кръг

 


Допуснати до национален кръг по физика – 05 – 06 април 2016, Ловеч

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по физика – І възрастова група /учебно съдържание VІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиада по физика – ІІ възрастова група /учебно съдържание VІІІ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІІІ възрастова група /учебно съдържание ІХ клас/

Окончателен протокол с резултатите на допуснатите за участие в националния кръг на олимпиадата по физика – ІV възрастова група /учебно съдържание Х-ХІІ клас/


Учебна 2015/ 2016 г. Задачи от есенното и пролетното състезание по физика

15 март 2016

Пролетно Национално състезание по физика, 12-13 март 2016 г., Бургас

Есенно Национално състезание по физика, 7-8 ноември 2015 г. Велико Търново


Учебна 2015/ 2016 г. Задачи от олимпиадата по астрономия

Задачи от национален кръг на олимпиадата по астрономия, 7-8 май 2016г., Кюстендил

Задачи от областен кръг на олимпиадата по астрономия 26.02.2016 г.

Задачи за общински кръг на олимпиадата по астрономия 15.01.2016 г.


Становище на националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по биология

14 март 2016

До участниците в областния кръг на олимпиадата по биология!

След обобщаване на резултатите от получените протоколи от областните комисии на олимпиадата по биология, Националната комисия e констатирала, че броят на учениците с резултат над 70% от общия брой точки, предложени за участие на Национален кръг е по–малък от утвърдените в регламента квоти. Изготвен е протокол на комисията, в който е изразено становище, за участие в Националния кръг на олимпиадата по биология да се предложат за допълнително преразглеждане работите на ученици, както следва:

 • І възрастова група (учебно съдържание за 7 клас) − над 65% от общия брой точки (над 55,25 т.)
 • ІІ възрастова група (учебно съдържание за 8 клас) − над 65% от общия брой точки (над 58,5 т.)
 • ІІІ възрастова група (учебно съдържание за 9 клас) – попълнена е квотата за брой участници
 • ІV възрастова група (учебно съдържание за 10-12 клас) − над 60% от общия брой точки (над 66 т.)

За да се обезпечи анонимност при арбитриране на всички работи, преди изпращането им от регионите, ще бъдат отново засекретени.
П. Иванова – старши експерт по природни науки и екология


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от есенното и пролетното състезание по физика

Резултати и класиране от Пролетното национално състезание по физика, 12-13 март 2016 г., Бургас

Резултати и класиране от Есенното състезание по физика, 7 – 8.11.2015 г., Велико Търново


Ден на отворените врати на Физическия факултет на Софийски университет

12 март 2016

Програма на деня на отворените врати на Физическия факултет на Софийски университет „Св Климент Охридски“, София 16.04.2016 г.

Тази година учениците ще имат по-голяма възможност сами да правят експерименти, дори и тези от 5-7 клас.


Ден на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет

Програма за деня на отворените врати във Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 16.04.2016 г.

Тази година учениците ще имат по-големи възможности сами да правят експерименти, дори и тези от 5-7 клас.


Резултати от общинския кръг на олимпиадата по астрономия на І възрастова група

11 март 2016

Резултати на учениците от І възрастова група /V – VІ клас/ от областния кръг на олимпиадата по астрономия, проведен на 26.02.2016 г.

Писмените работи на учениците от ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи се проверяват от националната комисия по астрономия, след което ще бъдат публикувани на сайта на МОН, по-късно и на сайта по природни науки.


Обучение по предмета Човекът и природата

10 март 2016

Писмо за организиране на обучение по предмета Човекът и природата на тема „Организация и технология на обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап“ – организирана от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“ 04.04.2016 г.


Обучение по предмета Човекът и природата

Изх. № 9137 – 210/ 10.03.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
На вниманието на учителите по природни науки и екология!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки и екология на 04.04.2016 г. от 10:00 часа в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“, София, бул. Цар Борис ІІІ, № 224 ще се проведе присъствено-дистанционна квалификационна програма на тема „Организация и технология на обучението по Човекът и природата в прогимназиален етап“, която е организирана от ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението е предназначено за учители по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Тематична рамка: анализ на учебното съдържание по Човекът и природата в прогимназиален етап; прилагане на ДОИ за учебно съдържание – учебна програма; специфични черти на учебното съдържание по ядра; технологии, методи и средства на обучение – интерактивни методи; учебен експеримент; решаване на задачи; използване на ИКТ в обучението.

Програмата завършва със защита на проект на избран тип урок.

Ръководител: доц. д-р Даниела Миткова, danielamitkova@mail.bg

За контакт и записване: доц. Даниела Миткова, 0879 994 231, danielamitkova@mail.bg, гл. ас. д-р Нели Димитрова, neli_di@gbg.bg, 0898 222 732.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Резултати от областен кръг на олимпиада по биология – 27.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по биология, проведен на 27.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националната комисия за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националната комисия и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.


Допуснати до национален кръг на олимпиадата по химия – 18-20.03.2016 г., Ямбол

9 март 2016

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА 48-та ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА − 2016 г. от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии


Учебна 2015/ 2016 г. Организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по ХООС

2 март 2016

Окончателен протокол за допуснатите до национален кръг в 48-та олимпиада по химия − 2016 г. от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии

Указания за организиране и провеждане на националния кръг /ІІІ/ на олимпиадата по ХООС 18.03. – 20.03.2016 г., Ямбол


Национален кръг на 48-та олимпиада по химия

Указания за организиране и провеждане на националния кръг /ІІІ/ на олимпиадата по ХООС, 18.03. – 20.03.2016 г., Ямбол


Подборен кръг за Националното състезание по химия 25.03.2016 г.

1 март 2016

Изх. 9137 – 183/ 01.03.2016 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.10.2015 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по ХООС „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2015/ 2016 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 25 март 2016 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. „Джеймс Баучър“ 1 , зала 130. Начало на състезанието: 14:00 часа. Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от експерта по природни науки и екология в РИО по ред и критерии, определени от него. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ. При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като учебното съдържание обхваща всички класове и резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 35 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 15 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда – 7 – 12 клас, включително изчислителни задачи.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа – 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 21.03.2016 год. да изпратите на имейл ivanova_petja@abv.bg заявки по образец. Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 13:30 часа на 25.03.2016 год.

Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РИО – София-град. и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
СВЕТЛА ДИМИТРОВА НАЧАЛНИК НА РИО-СОФИЯ-ГРАД
/Заповед№ РД 10-96/ 12.02.2016 г. на министъра на образованието/