Протоколи с резултатите на учениците от областни кръгове на олимпиади

23 февруари 2016

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по физика, проведен на 14.02.2016 г.

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 13.02.2016 г.

В началото на всеки един от протоколите за съответната състезателна група се намират резултатите на ученици, чиито писмени работи след оценяването им от областната комисия не са разсекретени, а са предоставени на Националните комисии за преразглеждане и оценка. Разсекретяването им ще бъде осъществено от Националните комисии и публикувани на сайта на МОН, а след това и на сайта по природни науки.