Учебна 2015/ 2016 г. Задачи от общинския кръг на олимпиадата, проведен на 23.01.2016 г.

12 февруари 2016

Задачи за І състезателна група / Указания и решения на задачите от І състезателна група

Задачи за ІІ състезателна група / Указания и решения на задачите от ІІ състезателна група

Задачи за ІІІ състезателна група / Указания и решения на задачите от ІІІ състезателна група

Задачи за ІV състезателна група / Указания и решения на задачите от ІV състезателна група