Пролетно състезание по физика 11 – 13 март 2016 г.

10 февруари 2016

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика на 11 – 13 март 2016 г. Бургас


Учебна 2015/ 2016 г. Пролетно състезание по физика 11 – 13 март 2016г.

Указания за организиране и провеждане на пролетното национално състезание по физика на 11 – 13 март 2016 г. – Бургас


Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“

Писмо за организиране и провеждане на 4-тата олимпиада по експеримантална физика „Ден на светлината“ на 23.04.2016 г.

Регламент и програма на 4-тата олимпиада по експериментална физика – 23.04.2016 г.


4-та олимпиада по експериментална физика „Ден на светлината“ 23.04.2016 г. ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № 9137 – 1158 09.02.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 23.04.2016 год. в аудитория А 209 във Физически факултет на Софийски университет, бул. «Джеймс Баучер» 5 ще се проведе 4-та олимпиада по ескспериментална физика.

Начало на олимпиадата: 10:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа. Организатор на олимпиадата е Софийски клон на Съюза на физиците със съдействието на Физически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и РИО – София-град. Съорганизатор е Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица.

Според регламента на олимпиадата учениците се състезават в 3 категории:
S – ученици от VІІ и VІІІ клас
M – ученици от ІХ и Х клас
L – ученици от ХІ и ХІІ клас
• в състезанието участват и студенти, които ще се състезават в отделна категория – XL
Участниците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача, като експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва само по електронен път. Крайният срок за регистриране е 31 март 2016 г.

За текущи промени в програмата следете сайта на Софийски клон на физиците в България http://bgphysics.eu
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО: