Организация на общинския кръг на олимпиадата по астрономия на 26.02.2016г.

29 януари 2016

Изх. № 9237 – 59/ 25.01.2016 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 1418/ 02.09.2015. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2015/ 2016год., регламентът на олимпиадата по астрономия и заповед № РД 28-32/ 12.10.2015 год. на Началника на РИО – София-град, Ви уведомявам:
Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 26.02.2016 год.Начало на олимпиадата: 14:00 часа. Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

!!! Напомняме Ви, че всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Домакин на олимпиадата е 10. СОУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов ” № 1 /до метростанция Младост 1/. Директор на училището: Нели Филипова. Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 – канцелария. Електронен адрес: tt10sou@abv.bg
Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава учител придружител в деня на провеждането. Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
ННАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2015 / 2016 г. Протоколи от олимпиадата по химия

Протокол с резултатите и класирането на участниците в 48-та Национална олимпиада по химия, 19-20 март 2016 г.

Окончателен протокол на допуснатите до участие в 48-та олимпиада по химия – 2016 г.от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 13.02.2016 г.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по химия проведен на 23.02.3016 г.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. протоколи от олимпиадата по физика

Национален кръг на олимпиада по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

Резултати и класиране на всички участници в Националния кръг на олимпиадата по физика, 5-6 април 2016 г., Ловеч

Областен кръг на олимпиада по физика -14.02.2016 г. Допуснати до Национален кръг

Общински кръг на олимпиада по физика – 16.01.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от олимпиадата по астрономия

Резултати и класиране на участниците в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, 7 – 8 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, 9 – 10 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците в националния кръг на олимпиадата по астрономия, 11 – 12 клас, 2016 г.

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, 26.02.2016 г. – ІІ възрастова група /VІІ – VІІІ клас/ / Допуснати ученици до национален кръг на 7-8 май 2016, Кюстендил

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, 26.02.2016 г. –  ІІІ възрастова група /ІХ – Х клас / Допуснати до национален кръг на 7-8 май 2016, Кюстендил

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиада по астрономия, 26.02.2016 г. – ІV възрастова група /ХІ – ХІІ клас / Допуснати до национален кръг на 7-8 май 2016г., Кюстендил

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия за І възрастова група /V – VІ клас/ от областния кръг на олимпиадата по астрономия проведен на 26.02.206 г.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 26.02.2016 г.

Статистика на общински кръг на олимпиадата по астрономия, приключил на 15.01.2016 г.