Налични сертификати и грамоти в РИО – София-град

8 декември 2015

Уважаеми колеги,
Сертификати и грамоти от проведени квалификации на учителите по природни науки и проведени състезания и конкурси могат да бъдат получени от РИО – София-град, стая 422, всеки ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
Учебна 2015/ 2016 г.
Сертификати за обучение в ЦЕРН, Женева, Швейцария:
Албена Павлова – Професионална гимназия по телекомуникации
Мирослава Николова – НПМГ
Албена Памукчиева – 120 ОУ
Нели Филипова – 162 ОУ

Сертификати и грамота участие в Националното състезание по ключови компетентности – гр. Ямбол
Татяна Димитрова – учител в ПЧМГ
Жана Андреева – учител в НПМГ
Марко Иванов – ученик в ІХ клас на ПЧМГ

Сертификати за обучение в „Училище по фотоника“

Свидетелство Национално състезание по физика 14-15 ноември 2015 г.
Златомир Папазов – ученик в Американски колеж

Сертификати от предходни години
Национална олимпиада по биология, 2014 г., Момчилград
Диана Колева Колева – учител в 38 ОУ
Георги Здравков – ученик 7 клас 38 ОУ
Конкурс „Уреди за кабинета по физика“ 2013 г.
Лили Самуркова – учител в 164 ГПИЕ
Димитър Плачков – ученик в ПГЕА

Сертификати за завършен обучителен семинар „С любов към природата“ 2013г.
Весела Янчев- 171 ОУ
Мария Захаринова – 44 СОУ
Емилия Замфирова- 136 ОУ
Катя Зайкова – 162 ОУ
Ангелина Рангелова – 162 ОУ
Теодора Гочева – 69 СОУ


Налични сертификати и грамоти в РИО – София-град

Уважаеми колеги,
Сертификати и грамоти от проведени квалификации на учителите по природни науки и проведени състезания и конкурси могат да бъдат получени от РИО – София-град, стая 422, всеки ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
Учебна 2015/ 2016 г.
Сертификати за обучение в ЦЕРН, Женева, Швейцария:
Албена Павлова – Професионална гимназия по телекомуникации
Мирослава Николова – НПМГ
Албена Памукчиева – 120 ОУ
Нели Филипова – 162 ОУ

Сертификати и грамота участие в Националното състезание по ключови компетентности – гр. Ямбол
Татяна Димитрова – учител в ПЧМГ
Жана Андреева – учител в НПМГ
Марко Иванов – ученик в ІХ клас на ПЧМГ

Сертификати за обучение в „Училище по фотоника“

Свидетелство Национално състезание по физика 14-15 ноември 2015 г.
Златомир Папазов – ученик в Американски колеж

Сертификати от предходни години
Национална олимпиада по биология, 2014 г., Момчилград
Диана Колева Колева – учител в 38 ОУ
Георги Здравков – ученик 7 клас 38 ОУ
Конкурс „Уреди за кабинета по физика“ 2013 г.
Лили Самуркова – учител в 164 ГПИЕ
Димитър Плачков – ученик в ПГЕА

Сертификати за завършен обучителен семинар „С любов към природата“ 2013г.
Весела Янчев- 171 ОУ
Мария Захаринова – 44 СОУ
Емилия Замфирова- 136 ОУ
Катя Зайкова – 162 ОУ
Ангелина Рангелова – 162 ОУ
Теодора Гочева – 69 СОУ