Пореден успех на ученици от гр. София в състезание по природни науки

25 ноември 2015

DSC06469-1
Марко Иванов от 9 клас на ПЧМГ и Енрико Горанов от 10 клас на НПМГ представиха гр. София в VІІІ Национално състезание по ключови компетентности по природни науки, което се проведе в гр. Ямбол от 20 до 22.11.2015г. В състезанието участваха ученици от цялата страна, разпределени в отбори на случаен принцип. И двамата ученици показаха задълбочени познания в областта на природни науки и допринесоха в максимална степен за класирането на призови места на отборите си. Отборът на Марко завоюва сребърни медали, а на Енрико – бронзови.


Писмо от председателя на Националната комисия на олимпиадата по физика до участниците в олимпиадата

Уважаеми колеги,

Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по физика взе решение през учебната 2015–2016 г. да бъде възстановен форматът на Националния кръг на олимпиадата по физика за възрастова група 10.–12. клас такъв, какъвто беше преди 2009 г. Това означава, че на втория ден от олимпиадата (т. нар. подборен кръг) двадесетте ученици, първенци от първия ден, ще работят върху две експериментални задачи, за всяка от които се предвижда времетраене от 2,5 астрономически часа. Десетте ученици, влизащи в разширения отбор за Международната олимпиада по физика, ще се определят според общия им резултат от двата състезателни дни. Както досега, лауреатите на олимпиадата ще бъдат обявявани както след приключване на първия състезателен ден (теоретичния кръг), така и след приключване на втория състезателен ден.
Тази промяна се налага поради следните причини:
1. Форматът на олимпиадата в периода 2010–2015 г. подценяваше експеримента като критерий за участие в разширения отбор. Това на свой ред демотивираше кандидатите за отбора да работят по-сериозно върху своята експериментална подготовка.
2. Решаването в един ден едновременно на трудни теоретични задачи и на експериментална задача е изключително натоварващо физически и психически за учениците. Така те не могат да разкрият пълните си възможности нито в теорията, нито в експеримента.
3. Форматът само с една експериментална задача беше наложен не поради целесъобразност, а поради оттеглянето от олимпиадите по физика на преподаватели, традиционно подготвяли експерименталните задачи. В момента Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” разполага с млади и добре подготвени преподаватели, които с желание се включиха в изработването на експерименталните установки.
4. Амбицията на Националната комисия е в близко време да бъдат включени елементи от експериментални задачи и в темите за другите възрастови групи. Надяваме се, че по този начин ще се засили интересът към физиката както сред учениците, така и сред кандидат-студентите.
Възстановяването на стария формат на олимпиадата изисква и промени в програмата за Националния кръг, по-специално включването на теоретични теми, имащи по-пряко отношение към експеримента и практическите приложения на физиката. От друга страна, за да не бъдат претоварвани учениците и техните учители при подготовката за Националния кръг, от програмата са изключени теми, нямащи пряко отношение към формиране на навици за решаване на физични задачи и към изграждането на физически мироглед.
В тази връзка са добавени следните нови теми в програмата за възрастова група 10.–12. клас:
16. Променлив електричен ток
• Капацитивно и индуктивно съпротивление. Фазова разлика между тока и напрежението за кондензатор и индуктивност
• Резонанс в електрически трептящ кръг
17. Закон за хармоничното трептене
• Амплитуда, фаза и кръгова честота на хармонично трептене
• Определяне на честотата на трептене на прости механични системи
18. Интерференция на светлина
• Оптичен път
• Условие за максимум и минимум при двулъчева интерференция
Интерференция от плоскопаралена пластинка
В същото време отпадат следните теми от досегашната програма:
– към Тема 8. Идеален газ – осмотично налягане
– към Тема 10. Молекулно-кинетична теория на идеален газ – средна дължина на свободен пробег
– към Тема 14. Фази и фазови преходи – критична температура
– към Тема 15. Твърди тела – еластични и пластични деформации
Включването на нови теми към програмата няма да бъде свързано с повишаване на трудноста на задачите в сравнение с досегашната трудност на теоретичните задачи от първия ден на олимпиадата. В частност, няма да бъдат включвани теоретични методи и елементи от висшата математика, присъствали досега в теоретичните задачи от втория ден. Очакваното ниво на задачите ще бъде близко до това на Областния кръг на олимпиадата по физика, но задачите ще са върху по-обширен учебен материал, обхващащ теми от профилираната подготовка. Задачи от програмата на Международната олимпиада по физика ще бъдат предлагани на специалните теми на двете национални състезания по физика, както и при окончателната подготовка на разширения отбор.

София, Председател на Националната комисия:
04.10.2015 г. доц. д-р Виктор Иванов


Учебна 2015/ 2016 г. Програма за олимпиадата по физика