Регламент и задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“

24 ноември 2015

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Национално състезание „Турнир на младите физици“

Указание за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ – 5 – 7 февруари 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици 2015/ 2016 г.

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.


Есенна среща на софийските учители по физика събота 5 декември 2015 г.

Уважаеми колеги,
Тази година традиционната Среща на софийските учители по физика ще се проведе от 10:00-14:00 на 5.12.2015 г. в аудитория В44 на Физически факултет, бул. Дж.  Баучър 5. Ако желаете да изнесете доклад от 20 мин. моля изпратете заглавието на PhysicsDevices@bgphysics.eu, за да бъде включен в програмата, която в момента се изготвя. Посочете също така и темите които бихте желали да се дискутират на срещата и вашите идеи за дейност на Съюза на физиците в България в подкрепа на средното образование по физика. Нека подчертаем това е среща на действащи учители по физика, а не на университетски преподаватели или научни сътрудници имащи интерес към средното образование.
Ръководство на Софийски клон на Съюза на физиците в България