100 ученици от Столични училища взеха участие в Есенното Национално състезание по физика

23 ноември 2015

За пореден път ученици от Столични училища взеха участие в най-демократичното състезание по природни науки -Есенно Национално състезание по физика, проведено във В. Търново на 14 и 15 ноември 2015 г. В състезанието се включиха ученици от ПЧМГ, СМГ, НПМГ, АК, І АЕГ, 73 СОУ, Дарби колеж и 104 ОУ, които премериха сили с още 265 участници от цялата страна.

P1330353-1Най-достойно се представиха:
Възрастова група 7 клас: Отборно – ІІІ-то място – СМГ
•Тодор Кюркчиев – ІІІ-то място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев

Възрастова група 8 клас: Отборно – І-во място – ПЧМГ, ІІ-ро място, СМГ
• Владимира Иринчева – І-во място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев
• Пламен Тодоров – ІІ-ро място, СМГ, учител Илиян Илиев
• Марко  Иванов – ІІІ-то място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев

Възрастова група 9 клас: Отборното – ІІІ-то място, СМГ

Възрастова група 10 клас: Отборно класиране: ІІ място – СМГ, ІІІ-то място – АК
• Александър Томов Стоилов – І-во място, СМГ, учител С. Бахчеванов
• Христо Георгиев Папазов – ІІІ-то място, АК, учител Красимира Чакърова

Възрастова група 11-12 клас: Отборно класиране: ІІ-ро място – СМГ
• Антони Кирилов Кирилов – ІІІ-то място, АК, учител Ваня Ангелова

Специална тема:
• Александър Александров Щедрицки – І-во място, СМГ, учители И. Илиев, Н.Каравасилев
• Светлин Петков Тотев – ІІ-ро място, СМГ, учители И. Илиев, Н. Каравасилев
• Никола Иванов Пулев – ІІІ-то мястяо, СМГ, учител Илиян Илиев


44 Национална конференция по физика

Изх 9137 – 776/ 23.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”, 7 – 10 април 2016 г., Ямбол.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


44-та Национална конференция по физика

Изх 9137 – 776/ 23.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”, 7 – 10 април 2016 г., Ямбол.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


44-та Национална конференция по физика

Изх 9137 – 776/ 23.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”, 7 – 10 април 2016 г., Ямбол.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД