Цикъл от лекции по история на физиката

16 ноември 2015

В рамките на Климентовите дни в Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе цикъл от лекции по история на физиката със следната програма:

  • 19 ноември 2015 год, четвъртък, 16.00 часа, зала А 315 на Физическия факултет:

гл. ас. Ева Божурова – “Алхазен и средновековната оптика”
Проф. Веселин Страшилов – “Френел и вълновата оптика”
Проф. Иван Лалов” – “Максуел и първото “Велико обединение” във физиката”

  • 23 ноември 2015 год, понеделник, 16.00 часа, зала А 315 на Физическия факултет:

проф. Стойчо Язаджиев – “100 години Обща теория на относителността”
гл. ас. Владислав Божилов – “Реликтовото лъчение и неговото място в космологията на 20 и 21 век”

Поканват се всички интересуващи се