Почина доц. д-р Светла Евтимова

6 ноември 2015

Почина доц. д-р Светла Евтимова – дългогодишен преподавател в Катедра Методика на обучението по биология в Биологическия факултет на Софийски университет!

В периода 1999 – 2008 година е ръководител на Катедра Методика на обучението по биология при Биологическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“.
Дългогодишен член на националната комисия на олимпиадата по биология и председател на националната комисия на национално състезание по биология от 2001 до 2009 година.
Автор на повече от 150 труда – книги, учебници, помагала, сборници и статии в областта на методиката на обучението по биология, тестологията, диагностиката, здравното образование, извънкласната дейност по биология.
Капацитет в областта на методиката на обучението по биология, всеотдаен учен и човек, доц. Евтимова създаде поколение от знаещи и можещи учители, на които помагаше до края на своя творчески и житейски път. Незабравими за нас учителите ще останат семинарите и обученията проведени с забележителния учен и човек доц. д-р Светла Евтимова.

Поклон пред паметта й!
Поклонението ще се извърши на 07.11.2015 год. от 14:00 часа в църквата „Св. София“, ул. „Париж“ 2.