Указания за организиране и провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по природни науки – учебна 2015/ 2016 г.

26 ноември 2015

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по астрономия

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по физика

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по ХООС


Пореден успех на ученици от гр. София в състезание по природни науки

25 ноември 2015

DSC06469-1
Марко Иванов от 9 клас на ПЧМГ и Енрико Горанов от 10 клас на НПМГ представиха гр. София в VІІІ Национално състезание по ключови компетентности по природни науки, което се проведе в гр. Ямбол от 20 до 22.11.2015г. В състезанието участваха ученици от цялата страна, разпределени в отбори на случаен принцип. И двамата ученици показаха задълбочени познания в областта на природни науки и допринесоха в максимална степен за класирането на призови места на отборите си. Отборът на Марко завоюва сребърни медали, а на Енрико – бронзови.


Писмо от председателя на Националната комисия на олимпиадата по физика до участниците в олимпиадата

Уважаеми колеги,

Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по физика взе решение през учебната 2015–2016 г. да бъде възстановен форматът на Националния кръг на олимпиадата по физика за възрастова група 10.–12. клас такъв, какъвто беше преди 2009 г. Това означава, че на втория ден от олимпиадата (т. нар. подборен кръг) двадесетте ученици, първенци от първия ден, ще работят върху две експериментални задачи, за всяка от които се предвижда времетраене от 2,5 астрономически часа. Десетте ученици, влизащи в разширения отбор за Международната олимпиада по физика, ще се определят според общия им резултат от двата състезателни дни. Както досега, лауреатите на олимпиадата ще бъдат обявявани както след приключване на първия състезателен ден (теоретичния кръг), така и след приключване на втория състезателен ден.
Тази промяна се налага поради следните причини:
1. Форматът на олимпиадата в периода 2010–2015 г. подценяваше експеримента като критерий за участие в разширения отбор. Това на свой ред демотивираше кандидатите за отбора да работят по-сериозно върху своята експериментална подготовка.
2. Решаването в един ден едновременно на трудни теоретични задачи и на експериментална задача е изключително натоварващо физически и психически за учениците. Така те не могат да разкрият пълните си възможности нито в теорията, нито в експеримента.
3. Форматът само с една експериментална задача беше наложен не поради целесъобразност, а поради оттеглянето от олимпиадите по физика на преподаватели, традиционно подготвяли експерименталните задачи. В момента Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски” разполага с млади и добре подготвени преподаватели, които с желание се включиха в изработването на експерименталните установки.
4. Амбицията на Националната комисия е в близко време да бъдат включени елементи от експериментални задачи и в темите за другите възрастови групи. Надяваме се, че по този начин ще се засили интересът към физиката както сред учениците, така и сред кандидат-студентите.
Възстановяването на стария формат на олимпиадата изисква и промени в програмата за Националния кръг, по-специално включването на теоретични теми, имащи по-пряко отношение към експеримента и практическите приложения на физиката. От друга страна, за да не бъдат претоварвани учениците и техните учители при подготовката за Националния кръг, от програмата са изключени теми, нямащи пряко отношение към формиране на навици за решаване на физични задачи и към изграждането на физически мироглед.
В тази връзка са добавени следните нови теми в програмата за възрастова група 10.–12. клас:
16. Променлив електричен ток
• Капацитивно и индуктивно съпротивление. Фазова разлика между тока и напрежението за кондензатор и индуктивност
• Резонанс в електрически трептящ кръг
17. Закон за хармоничното трептене
• Амплитуда, фаза и кръгова честота на хармонично трептене
• Определяне на честотата на трептене на прости механични системи
18. Интерференция на светлина
• Оптичен път
• Условие за максимум и минимум при двулъчева интерференция
Интерференция от плоскопаралена пластинка
В същото време отпадат следните теми от досегашната програма:
– към Тема 8. Идеален газ – осмотично налягане
– към Тема 10. Молекулно-кинетична теория на идеален газ – средна дължина на свободен пробег
– към Тема 14. Фази и фазови преходи – критична температура
– към Тема 15. Твърди тела – еластични и пластични деформации
Включването на нови теми към програмата няма да бъде свързано с повишаване на трудноста на задачите в сравнение с досегашната трудност на теоретичните задачи от първия ден на олимпиадата. В частност, няма да бъдат включвани теоретични методи и елементи от висшата математика, присъствали досега в теоретичните задачи от втория ден. Очакваното ниво на задачите ще бъде близко до това на Областния кръг на олимпиадата по физика, но задачите ще са върху по-обширен учебен материал, обхващащ теми от профилираната подготовка. Задачи от програмата на Международната олимпиада по физика ще бъдат предлагани на специалните теми на двете национални състезания по физика, както и при окончателната подготовка на разширения отбор.

София, Председател на Националната комисия:
04.10.2015 г. доц. д-р Виктор Иванов


Учебна 2015/ 2016 г. Програма за олимпиадата по физика


Регламент и задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“

24 ноември 2015

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Национално състезание „Турнир на младите физици“

Указание за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ – 5 – 7 февруари 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици 2015/ 2016 г.

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.


Есенна среща на софийските учители по физика събота 5 декември 2015 г.

Уважаеми колеги,
Тази година традиционната Среща на софийските учители по физика ще се проведе от 10:00-14:00 на 5.12.2015 г. в аудитория В44 на Физически факултет, бул. Дж.  Баучър 5. Ако желаете да изнесете доклад от 20 мин. моля изпратете заглавието на PhysicsDevices@bgphysics.eu, за да бъде включен в програмата, която в момента се изготвя. Посочете също така и темите които бихте желали да се дискутират на срещата и вашите идеи за дейност на Съюза на физиците в България в подкрепа на средното образование по физика. Нека подчертаем това е среща на действащи учители по физика, а не на университетски преподаватели или научни сътрудници имащи интерес към средното образование.
Ръководство на Софийски клон на Съюза на физиците в България


100 ученици от Столични училища взеха участие в Есенното Национално състезание по физика

23 ноември 2015

За пореден път ученици от Столични училища взеха участие в най-демократичното състезание по природни науки -Есенно Национално състезание по физика, проведено във В. Търново на 14 и 15 ноември 2015 г. В състезанието се включиха ученици от ПЧМГ, СМГ, НПМГ, АК, І АЕГ, 73 СОУ, Дарби колеж и 104 ОУ, които премериха сили с още 265 участници от цялата страна.

P1330353-1Най-достойно се представиха:
Възрастова група 7 клас: Отборно – ІІІ-то място – СМГ
•Тодор Кюркчиев – ІІІ-то място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев

Възрастова група 8 клас: Отборно – І-во място – ПЧМГ, ІІ-ро място, СМГ
• Владимира Иринчева – І-во място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев
• Пламен Тодоров – ІІ-ро място, СМГ, учител Илиян Илиев
• Марко  Иванов – ІІІ-то място, ПЧМГ, учител Н. Каравасилев

Възрастова група 9 клас: Отборното – ІІІ-то място, СМГ

Възрастова група 10 клас: Отборно класиране: ІІ място – СМГ, ІІІ-то място – АК
• Александър Томов Стоилов – І-во място, СМГ, учител С. Бахчеванов
• Христо Георгиев Папазов – ІІІ-то място, АК, учител Красимира Чакърова

Възрастова група 11-12 клас: Отборно класиране: ІІ-ро място – СМГ
• Антони Кирилов Кирилов – ІІІ-то място, АК, учител Ваня Ангелова

Специална тема:
• Александър Александров Щедрицки – І-во място, СМГ, учители И. Илиев, Н.Каравасилев
• Светлин Петков Тотев – ІІ-ро място, СМГ, учители И. Илиев, Н. Каравасилев
• Никола Иванов Пулев – ІІІ-то мястяо, СМГ, учител Илиян Илиев


44 Национална конференция по физика

Изх 9137 – 776/ 23.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”, 7 – 10 април 2016 г., Ямбол.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


44-та Национална конференция по физика

Изх 9137 – 776/ 23.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”, 7 – 10 април 2016 г., Ямбол.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


44-та Национална конференция по физика

Изх 9137 – 776/ 23.11.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Първото съобщение за 44-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА на тема: „НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”, 7 – 10 април 2016 г., Ямбол.
Приложение: съгласно текста

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Цикъл от лекции по история на физиката

16 ноември 2015

В рамките на Климентовите дни в Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе цикъл от лекции по история на физиката със следната програма:

  • 19 ноември 2015 год, четвъртък, 16.00 часа, зала А 315 на Физическия факултет:

гл. ас. Ева Божурова – “Алхазен и средновековната оптика”
Проф. Веселин Страшилов – “Френел и вълновата оптика”
Проф. Иван Лалов” – “Максуел и първото “Велико обединение” във физиката”

  • 23 ноември 2015 год, понеделник, 16.00 часа, зала А 315 на Физическия факултет:

проф. Стойчо Язаджиев – “100 години Обща теория на относителността”
гл. ас. Владислав Божилов – “Реликтовото лъчение и неговото място в космологията на 20 и 21 век”

Поканват се всички интересуващи се


Учебна 2015/ 2016 г. Олимпиада по експериментална физика „Ден на резистора“

13 ноември 2015

Отзиви от Олимпиадата по Експериментална Физика /ЕПО-3/, 31 октомври 2015 г, Куманово

Протокол с резултатите на участниците от Олимпиадата по Експериментална физика /ЕПО-3/, 31 октомври 2015 г., Куманово

Състезателна задача от Олимпиадата по Експериментална физика, 31 октоври 2015 г., Куманово


Електронно базирано оценяване на ДЗИ

10 ноември 2015

Изх. № 9137-737/ 09.11.2015 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР
Във връзка с писмо № 9105-323/ 08.10.2015 г. на МОН относно организиране на обучение за електронно базираното оценяване на ДЗИ и писмо № 9137-680/ 16.10.2015 г. Ви уведомявам, следното:
Към настоящия момент учителите, подали заявка за участие в обучението, са получили на електронните си адреси две съобщения. В едното съобщение са получили потребителско име и парола за регистрация в портала за електронно оценяване. Във второто съобщение в прикачени файлове са им подадени инструкции. Целта е в базата данни за оценители на ДЗИ да попаднат учители с реална компютърна грамотност като условие за успешно осъществяване на електронно базираното оценяване в реални условия.
По наша информация все още има учители, които не са се регистрирали. Моля да ги подканите да го направят.
В МОН и в РИО – София-град постъпват въпроси възможно ли е учители, които са пропуснали да заявят желанието си да се обучат за оценители, да се регистрират и да преминат обучение. Моля да ги информирате, че могат да сторят това, като изпратят съобщение на електронен адрес maturi@psit.bg и да изпълнят дадените им инструкции.
Обучението за електронно базирано оценяване ще се проведе в залата на 18. СОУ на 18 ноември 2015 г. – за всички учители по БЕЛ, а на 19 ноември 2015 г. – учителите по всички останали предмети. Начало на сутрешната сесия – 9.00 часа, а на следобедната – 14.30 ч. и в двата дни. Моля да се спазва заявеното време за обучение.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Квалификация на учители по биология и химия

Обучение за учители по биология и химия на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор.


Обучение по биология и химия

Изх. № 9137 – 743/ 10.11.2015 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки:

• на 20.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 21.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета биология и здравно образование на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по биология и здравно образование“. Обучител: старши експерт по биология Светла Буковска от ЦКОКУО.

• на 27.11.2015 г. от 13:30 ч до 18:00 часа и 28.11.2015 г. 9:00 часа до 14:00 часа ще се проведе обучение по предмета химия и опазване на околната среда на тема „Изработване на експертна оценка на тестови задачи с изборен отговор по химия и опазване на околната среда“. Обучител: главен експерт по химия и опазване на околната среда Галя Шуманова от ЦКОКУО.

Продължителност на обученията по 12 часа.

Място на провеждане: НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Участието в обученията ще се извършва след изпращане на попълнена заявка по образец. Заявка следва да се изпрати на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg до 16.11.2015 г.до 17:30 часа.
Обученията са без такси за участие. На участниците ще бъдат раздадени сертификати.

Приложение: Заявка за участие

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


Почина доц. д-р Светла Евтимова

6 ноември 2015

Почина доц. д-р Светла Евтимова – дългогодишен преподавател в Катедра Методика на обучението по биология в Биологическия факултет на Софийски университет!

В периода 1999 – 2008 година е ръководител на Катедра Методика на обучението по биология при Биологическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“.
Дългогодишен член на националната комисия на олимпиадата по биология и председател на националната комисия на национално състезание по биология от 2001 до 2009 година.
Автор на повече от 150 труда – книги, учебници, помагала, сборници и статии в областта на методиката на обучението по биология, тестологията, диагностиката, здравното образование, извънкласната дейност по биология.
Капацитет в областта на методиката на обучението по биология, всеотдаен учен и човек, доц. Евтимова създаде поколение от знаещи и можещи учители, на които помагаше до края на своя творчески и житейски път. Незабравими за нас учителите ще останат семинарите и обученията проведени с забележителния учен и човек доц. д-р Светла Евтимова.

Поклон пред паметта й!
Поклонението ще се извърши на 07.11.2015 год. от 14:00 часа в църквата „Св. София“, ул. „Париж“ 2.


Проект на програма по човекът и природата за 5 клас, публикувана в сайта на МОН на 03.11.2015 г.

4 ноември 2015

Проект на учебна програма по човекът и природата за 5 клас

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 3 декември 2015 г. (включително).


Проект на учебна програма по човекът и природата за 5 клас, публикувана в сайта на МОН на 03.11.2015 г.

Проект на учебна програма по човекът и природата за 5 клас

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми по общообразователните учебни предмети за І и за V клас могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 3 декември 2015 г. (включително).