Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

28 октомври 2015

Условия за за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки 21 – 22.11.2015 г. – Ямбол

Приложения


Проекти на наредба за общообразователна подготовка и изисквания за резултатите от обучението по предметите ЧП, ФА, БЗО и ХООС

Проект на наредба за общообразователна подготовка

Приложения

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 09 ноември 2015 г.


Проекти на учебни планове

Проект на наредба за учебния план

Приложенияриложения

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: s.kantcheva@mon.bg до 09 ноември 2015 г.


Проекти на учебни планове

Проект на наредба за учебния план