VІІІ Национално състезание за ключови компетентности по природни науки 2015 г. Ямбол

27 октомври 2015

Указания за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки 21-22.11.2015 Ямбол