Обучение за електроннно базирано оценяване на ДЗИ

19 октомври 2015

Изх. № 9137-  680/ 16.10.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо № 9105-323/ 08.10.2015 г. на МОН относно организиране на обучение за електронно базираното оценяване на ДЗИ моля в срок до 21.10.2015 г. да попълните в електронен вид следната заявка

https://docs.google.com/forms/d/1tDfyxtpiKgOHqhBqbGE95b6F3BXs-kX0-SN7WRD1saI/viewform?usp=send_form

Преди да попълните формуляра, моля да вземете предвид, че обучението се организира за учители, които не са обучени. Те трябва да преподават в гимназиалния етап по матуритетните предмети. Тъй като за обучение е предвиден голям брой учители по БЕЛ, е задължително да предложите поне един учител от Вашето училище.

Обученията ще се провеждат във втората половина на месец ноември. Мястото на провеждане и графикът ще бъдат съобщени след обобщаването на заявките.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД