Задачи от минали учебни години

2 октомври 2015

Общински кръгове

І-ва състезателна група

Заздачи за І състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. /Указания и решения на задачите

ІІ-ра състезателна група

Задачи за ІІ състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

ІІІ-та състезателна група

Задачи за ІІІ състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

ІV-та състезателна група

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2012/ 2013 г. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV сътезателна група – учебна 2011/ 2012 год. /

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2010/ 2011 год. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2009/ 2010 год. / Указания и решения на задачите


Учебна 2015/ 2016 г. Програми за олипиадата по астрономия