1 ноември – Ден на народните будители

31 октомври 2015

Честит 1 ноември – Ден на българските будители!

Да си спомним и почетем делата на великите български възрожденци, книжовници и просветители!

Ст. експерт по природни науки П. Иванова


Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

28 октомври 2015

Условия за за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки 21 – 22.11.2015 г. – Ямбол

Приложения


Проекти на наредба за общообразователна подготовка и изисквания за резултатите от обучението по предметите ЧП, ФА, БЗО и ХООС

Проект на наредба за общообразователна подготовка

Приложения

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: a.tringov@mon.bg до 09 ноември 2015 г.


Проекти на учебни планове

Проект на наредба за учебния план

Приложенияриложения

Бележки, становища и предложения по проекта на наредбата могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” на e-mail: s.kantcheva@mon.bg до 09 ноември 2015 г.


Проекти на учебни планове

Проект на наредба за учебния план


VІІІ Национално състезание за ключови компетентности по природни науки 2015 г. Ямбол

27 октомври 2015

Указания за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки 21-22.11.2015 Ямбол


Български ученик е абсолютен първенец на Международната олимпиада по астрономия

25 октомври 2015

Наши ученици завоюваха един златен, два сребърни и един бронзов медал на Международната олимпиада по астрономия, проведена в Русия.

IMG_5395-1От 16-ти до 22-ри октомври в Казанския Федерален Университет, вторият най-стар университет на територията на Русия, се проведе XX-тата юбилейна Международна олимпиада по астрономия, в която се включиха 62 ученици от 13 страни от Европа и Азия. България бе представена от седем участници, които завоюваха четири медала:
Стефан Иванов – ученик в 9-ти клас в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас – златен медал и диплом за най-добър резултат на цялата олимпиада!
Бойко Борисов и Георги Александров – ученици в 9-ти клас в СМГ „Паисий Хилендарски“, София – сребърни медали
Петър Димитров – ученик в 9-ти клас в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – бронзов медал.
На останалите трима участници от нашата страна – Владимира Иринчева от ПЧМГ, София, Димитър Томов от МГ “Баба Тонка“, Русе и Феодор Кономаев от МГ „Д-р Петър Берон“, Варна бяха връчени дипломи за участие.
За първи път страната ни има абсолютен първенец на цялата олимпиада, в лицето на Стефан Иванов от Бургас. От 1998-ма година насам, в Международната олимпиада по астрономия наши ученици са спечелили общо 14 златни медала, но никой от тях не е бил с най-висок резултат.
Ръководители на отбора: Ева Божурова от НАОП „Н. Коперник“, гр. Варна и Йоанна Кокотанекова от АО в гр. Хасково.
Поздравления за Нашите ученици и пожелания за бъдещи успехи!

 


Ани Василева /Божикова/- учител по химия, отличена с награда „Св.св. Кирил и Методий“

11231262_946158745419491_8977007669970928411_n

 

 

В периода 16- 18.10. 2015 г. в гр.Созопол се проведе 46-та Национална конференция по химия и опазване на околната среда. На нея беше връчена наградата на Международна фондация „Св.св.Кирил и Методий“ за принос в откриване и развитие на млади таланти в областта на химията. Нейн носител тази година е учител от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, г-жа Ани Василева /Божикова/.

Поздравления за г-жа Божикова!


ПЧМГ за поредна година представи достойно гр. София на Националното съсътезание по природни науки и екология

23 октомври 2015

KODAK Digital Still CameraЗлатни медали завоюваха Дарина Великова и Любослав Стефанов, от 6 клас, под ръководството на г-жа Татяна Димитрова, учител по химия и г-жа Диана Петрова, учител по ИТ, в проведеното от 16 до 18.10.2015г. в гр. Варна XIV Национално състезание по природни науки и екология.
В проекта, който представиха „Мисли в ЗЕЛЕНО!”, те впечатлиха журито и останалите участници с многобройните кампании, дейности и инициативи, осъществени от учениците, учителите, родителите и ръководството на училището т.е. всички Приятели на природата. Те не само показаха задълбочените си познания по природни науки, но и ясно заявиха активната си гражданска позиция, „зелените” си идеи и действия.


Методически насоки по физика и астрономия

22 октомври 2015

ЛИНКОВЕ КЪМ ВИРТУАЛНИ ЛАБОРАТОРИИ И САЙТОВЕ С АНИМАЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ФИЗИКА-РУСКИ!!!!!!!!!НЕВЕРОЯТНИ

www.virtulab.net

www.freesoft.ru/virtualnaya_laboratoriya_po_fizike_dlya_shkolnikov

www.kpfu.ru/docs../virtualnye.laboratorii.pdf

www.all-fizika.com

www.softkumir.ru

www.somit.ru

www.tsu.ru

www.school-physics.spb.ru

www.kf.info.urfu.ru/virtualnaja-laboratorija

www.twirpx.com

www.teachmen.ru/work/virt_lab.php

www.physics.nad.ru

www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr

www.alsak.ru

www.eurekanet.ru

www.virtuallab.by

www.sh-fizika.ru/animations

 


Есенно Национално състезание по физика 2015 г. В. Търново

20 октомври 2015

Указания за участие в Есенното Национално състезание по физика 13-15.11.2015 г. Велико Търново

Карта на град Велико Търново


Обучение за електроннно базирано оценяване на ДЗИ

19 октомври 2015

Изх. № 9137-  680/ 16.10.2015 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с писмо № 9105-323/ 08.10.2015 г. на МОН относно организиране на обучение за електронно базираното оценяване на ДЗИ моля в срок до 21.10.2015 г. да попълните в електронен вид следната заявка

https://docs.google.com/forms/d/1tDfyxtpiKgOHqhBqbGE95b6F3BXs-kX0-SN7WRD1saI/viewform?usp=send_form

Преди да попълните формуляра, моля да вземете предвид, че обучението се организира за учители, които не са обучени. Те трябва да преподават в гимназиалния етап по матуритетните предмети. Тъй като за обучение е предвиден голям брой учители по БЕЛ, е задължително да предложите поне един учител от Вашето училище.

Обученията ще се провеждат във втората половина на месец ноември. Мястото на провеждане и графикът ще бъдат съобщени след обобщаването на заявките.

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК РИО, СОФИЯ – ГРАД


Заповеди

9 октомври 2015

Учебна 2018/ 2019 г.

Заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученически олимпиадите и национални състезания през учебната 2018/ 2019 г.

Заповед № РД 09 – 1710/ 29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/ 2019 г.

Заповед №РД – 1709/ 29.08.2018 г. за определяне на датите за провеждане на изпитите )НВО( в ІV, VІІ и Х клас, график за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VІІ клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Заповед № РД – 1708/ 29.08.2018 г. за определяне график на учебното време за учебната 2018/ 2019 г.

Учебна 2017/ 2018 г.

Заповед № РД 09 – 5411/ 12.10.2017 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

Заповед № РД 09 – 1396/ 15.09.2016 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания

Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г .а организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания за 2015/ 2016 г.

Заповед № РД 09 – 1221 от 28.08.2015 г. за определяне на график за учебното време за учебната 2015-2016 г.

Заповед № РД 09-1222 от 28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV, в VІІ клас и VІІІ клас за учебната 2015-2016 г.

Заповед № РД 09-1224 от 28.08.2015 г. за определяне на дати и графикна дейностите за органицацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2015-2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г.

6 октомври 2015

График за провеждане на олимпиади, състезания и конкурси и други по предметите от КОО „Природни науки и екология“ за област София-град – учебна 2015/ 2016 г.

Заповед № РД 09-1418/ 02.10.2015 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания за 2015/ 2016 г.


Задачи от минали учебни години

2 октомври 2015

Общински кръгове

І-ва състезателна група

Заздачи за І състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. /Указания и решения на задачите

ІІ-ра състезателна група

Задачи за ІІ състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

ІІІ-та състезателна група

Задачи за ІІІ състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

ІV-та състезателна група

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2012/ 2013 г. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV сътезателна група – учебна 2011/ 2012 год. /

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2010/ 2011 год. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2009/ 2010 год. / Указания и решения на задачите


Учебна 2015/ 2016 г. Програми за олипиадата по астрономия


Учебна 2015/ 2016 г. Национално състезание по природни науки и екология – представяне и защита на проекти

1 октомври 2015

Изх. 9137-638/ 01.10.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09 – 1360/28.09.2015 г. на Министъра на образованието и науката, определяща състава на Националната комисия, домакин на състезанието и дейностите за организиране и провеждане на състезанието Ви информирам за следното:
XIV Национално състезание по природни науки и екология ще се проведе от 16.10.2015 г. до 18.10.2015 г. в град Варна.
Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Варна, Община Варна и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, град Варна.
Според регламента за организиране и провеждане в състезанието право на участие имат ученици, които през съответната учебна година се обучават в прогимназиалния етап на основната степен на образование (V–VІІІ клас) или в гимназиалния етап на средната степен на образование (ІХ–ХІІ клас).
Всеки регион (област) е желателно да участва с три проекта (общо за двете възрастови групи). Проектите се подбират от експертите в РИО по ред и критерии, определени от тях. Всеки проект, независимо от броя на авторите му, на националното състезание се представя от не повече от 2 ученици и 1 ръководител. Размерът на постера не трябва да бъде по-голям от 70/100 см. Не се допуска повече от един постер на проект. Участниците няма да могат да ползват ел. захранване на преносима техника.
Настаняването на участниците ще се извършва от 12.00 часа до 17.30 часа на 16 октомври 2015 г. в посочения в заявката хотел. Организаторите очакват всички участници и техните ръководители да пристигнат и се настанят в хотела най-късно до 17:30 часа на 16.10.2015 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.
Официалното откриване на Националното състезание по природни науки и екология ще се състои на 16 октомври 2015 г. от 18.00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна.
Командировъчните средства за учениците и ръководителите са за сметка на училищата, общините, РИО, спонсори или от самите участници.
За допълнителна информация по всички въпроси свързани с организацията на състезанието се обръщайте към Красимира Белецова – старши експерт по природни науки и екология в РИО – Варна на телефони: 052 687 474; 0884 404 377.
Регистрацията и настаняването ще се извършва по предварително подадена и обобщена заявка от експерта по природни науки и екология в РИО в срок до 12.10.2015 год..
За целта е необходимо да разпространите информацията за предстоящото състезание и да изпратите в РИО, предложение за участие до 09.10.2015 год. на електронен адрес: ivanova_petja@abv.bg
Приложения:
1. Формуляр „Данни за проектите“
2. Формуляр на „Заявка за нощувка“
3. Програма на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА,
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД
ВАНЯ СТАНЧЕВА НАЧАЛНИК НА РИО
ЗАПОВЕД №1806/29.092015