Списък на одобрените учебници по човекът и природата за учебната 2015/ 2016 – заповед № РД 09-111/ 26.01.2015 г.

30 септември 2015

V клас – стари учебни програми
1. Човекът и природата, ЗП, М. Кабасанова и колектив, 2011 – 2015, „Просвета-София” АД
2. Човекът и природата, ЗП ,М. Максимов и колектив, 2011 – 2015, „Булвест 2000” ООД
3. Човекът и природата, ЗП ,М. Шишиньова и колектив, 2011 – 2015, ИК „Анубис” ООД

VІ клас – стари учебни програми
1. Човекът и природата, ЗП, М. Кабасанова и колектив, 2011 – 2015, „Просвета-София” АД
2. Човекът и природата, ЗП, М. Максимов и колектив, 2011 – 2015, „Булвест 2000” ООД
3. Човекът и природата, ЗП ,М. Шишиньова и колектив, 2011 – 2015, ИК „Анубис” ООД


Учебна 2015/ 2016 г. Ключови компетентности по природни науки

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 14-15 ноември 2015, Ямбол

Условия за за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки

Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за 2015/ 2016 г.