Примерни разпределения по БЗО

23 септември 2015

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 1!

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 2!

Примерно разпределение за 10 клас за професионални гимназии с прием след 7 и след 8 клас – 36 ч.

Примерно разпределение за 10 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 8 клас – 72 ч.

Примерно разпределение за 11 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 7 клас – 72 ч.


Учебна 2015/ 2016 г.

Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2015/ 2016 г.

Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО: