ДОИ за УС и учебни програми по човекът и природата

18 септември 2015

Учебна програма по човекът и природата за 3 клас /не е актуална от учебната 2018 – 2019 г./

Учебна програма по човекът и природата за 4 клас 

Учебна програма по човекът и природата 5 клас /не е актуална от учебната 2016 – 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за 6 клас /не е актуална от учебната 2017 – 2018 г./


Учебна 2015/ 2016 г. Програми за есенно и пролетно състезание по физика


Учебна 2015/ 2016 г. Указания за есенно и пролетно състезание по физика

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по физика през учебната 2015 – 2016 г.

Указания и условия за участие в Есенното Национално състезание по физика 13-15.11.2015 г. Велико Търново


Учебна 2014/ 2015 г. Турнир на младите физици


Одобрени учебници по химия и опазване на околната среда за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2014 – 2015, „Педагог 6”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2014 – 2015, „Булвест 2000”

VІІІ клас – Учебни помагала с функция на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г.

2. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „АзБуки-Просвета“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Анубис“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

5.Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „С.А.Н.Про“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

6. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

7. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, част ІІ „Просвета-София“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

8. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000″, Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г.

9. Химия и опазване на околната среда със CD за 8 клас, фирма Балкан Бит“, заповед РД 09-219/ 27.02.2013 г.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015, „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, В. Нанов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД, „Рива” ЕООД , ИК „Прозорец” ЕООД

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова,2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”

Х клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, ИК „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015,  „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ан. Шубанова и колектив, 2002 – 2015, „Регалия – 6”

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив,2002 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София”

ХІ клас – актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

2. Химия и опазване на околната среда, част І, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”

3. Химия и опазване на околната среда, част ІІ, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”


Одобрени учебници по физика и астрономия за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Русева, 2014 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”АД

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2014 – 2015, ИК „Анубис” ООД

VІІІ клас  –  Учебни помагала с функции на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „АзБуки-Просвета“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

2. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Анубис“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Булвест 2000“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Педагог 6“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

5. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „С.А.Н.-Про“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП и ПП, М. Градинарова и колектив 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД.

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Кюлджиева и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

4. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”.

5. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Д. Мърваков и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД.

6. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета София” АД.

7. Физика и астрономия, ПП М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

Х клас –  актуални за ученици в ХII клас и интензивно изучаване на чужд език, които се обучават по старите учебни планове

1.Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000”ООД – не е

3. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

4. Физика и астрономия, ЗП, Д. Мърваков и колектив,2001 – 2015, „Просвета-София” АД, ИК „Прозорец” ЕООД, КК „Труд” ООД

5. Физика и астрономия, ЗП, Н. Балабанов и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

6. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”

7. Физика и астрономия, ПП, Ст. Ницолов и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис” ООД

8. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис,2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД

9. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІ клас – актуални

1. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2002 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІІ клас – актуални
1. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”АД