Списък на одобрените учебници по биология и здравно образование за учебната 2015/ 2016 г. – Заповед № РД 09-111/26.01.2015 г.

12 септември 2015

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП П. Ангелов и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София” АД

3. Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000” ООД

VIII клас – Учебни помагала с функция на учебник – не са актуални

1. Биология и здравно образование за 8.клас, издателство „АзБуки – Просвета“, Заповед № РД 09-902/06.07.2015

2. Учебно помагало по БЗО за 8. клас ,“Биология и здравно образование за 8. клас“, „АзБуки-Просвета“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по БЗО за 8. клас, „Биология и здравно образование за 8. клас“, „Анубис“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по БЗО за 8. клас, „Биология и здравно образование за 8. клас“,  „Булвест 2000“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

IX клас – не са актуални
1. Биология и здравно образование, ЗП, М. Шишиньова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП и ПП, Здр. Костова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”

3. Биология и здравно образование, ЗП, Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”

4. Биология и здравно образование, ЗП, П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД

5. Биология и здравно образование, ЗП, Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис”ООД

6. Биология и здравно образование, ПП, М. Шишиньова и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис” ООД

7. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”

8. Биология и здравно образование, ПП, Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД

9. Биология и здравно образование, ПП, П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД

10. Биология и здравно образование на английски език Б. Пирьова и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис”

X клас – не са актуални

1. Биология и здравно образование, ЗП, М. Шишиньова и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП /за 2 учебни часа/, М. Шишиньова и колектив, 2002 – 2015, ИК „Анубис”

3. Биология и здравно образование, ЗП, Огн. Димитров и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

4. Биология и здравно образование, ЗП, Св. Евтимова и колектив, 2001 – 2015, „Гея Либрис” ООД

5. Биология и здравно образование, ЗП, П. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета София” АД

6. Биология и здравно образование, ЗП, М. Николова и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД, ИК „Прозорец” ЕООД, КК „Труд” ООД

7. Биология и здравно образование, ПП, М. Шишиньова и колектив, 2002 – 2015, ИК „Анубис” ООД

8. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

9. Биология и здравно образование, ПП, Св. Евтимова и колектив, 2001 – 2015, „Гея Либрис” ООД

10. Биология и здравно образование, ПП, П. Попов и колектив, 2001 – 2015,„Просвета–София”АД

ХІ клас – актуални

1. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

2. Биология и здравно образование, ПП, Вл. Овчаров и колектив, 2002 – 2015, „Гея Либрис” ООД

3. Биология и здравно образование, ПП, Н. Цанова и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІІ клас – актуални

1. Биология и здравно образование, ПП, Г. Марков и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София” АД