Списък на одобрените учебници по човекът и природата за учебната 2015/ 2016 – заповед № РД 09-111/ 26.01.2015 г.

30 септември 2015

V клас – стари учебни програми
1. Човекът и природата, ЗП, М. Кабасанова и колектив, 2011 – 2015, „Просвета-София” АД
2. Човекът и природата, ЗП ,М. Максимов и колектив, 2011 – 2015, „Булвест 2000” ООД
3. Човекът и природата, ЗП ,М. Шишиньова и колектив, 2011 – 2015, ИК „Анубис” ООД

VІ клас – стари учебни програми
1. Човекът и природата, ЗП, М. Кабасанова и колектив, 2011 – 2015, „Просвета-София” АД
2. Човекът и природата, ЗП, М. Максимов и колектив, 2011 – 2015, „Булвест 2000” ООД
3. Човекът и природата, ЗП ,М. Шишиньова и колектив, 2011 – 2015, ИК „Анубис” ООД


Учебна 2015/ 2016 г. Ключови компетентности по природни науки

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 14-15 ноември 2015, Ямбол

Условия за за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки

Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за 2015/ 2016 г.


Примерни разпределения по БЗО

23 септември 2015

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 1!

Примерно разпределение за 7 клас – 68 ч. Вариант 2!

Примерно разпределение за 10 клас за професионални гимназии с прием след 7 и след 8 клас – 36 ч.

Примерно разпределение за 10 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 8 клас – 72 ч.

Примерно разпределение за 11 клас, ЗП, за паралелки на СОУ и гимназии с прием след 7 клас – 72 ч.


Учебна 2015/ 2016 г.

Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2015/ 2016 г.

Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


ДОИ за УС и учебни програми по човекът и природата

18 септември 2015

Учебна програма по човекът и природата за 3 клас /не е актуална от учебната 2018 – 2019 г./

Учебна програма по човекът и природата за 4 клас 

Учебна програма по човекът и природата 5 клас /не е актуална от учебната 2016 – 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за 6 клас /не е актуална от учебната 2017 – 2018 г./


Учебна 2015/ 2016 г. Програми за есенно и пролетно състезание по физика


Учебна 2015/ 2016 г. Указания за есенно и пролетно състезание по физика

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание по физика през учебната 2015 – 2016 г.

Указания и условия за участие в Есенното Национално състезание по физика 13-15.11.2015 г. Велико Търново


Учебна 2014/ 2015 г. Турнир на младите физици


Одобрени учебници по химия и опазване на околната среда за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2014 – 2015, „Педагог 6”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2014 – 2015, „Булвест 2000”

VІІІ клас – Учебни помагала с функция на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г.

2. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „АзБуки-Просвета“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Анубис“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

5.Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „С.А.Н.Про“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

6. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

7. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, част ІІ „Просвета-София“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

8. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000″, Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г.

9. Химия и опазване на околната среда със CD за 8 клас, фирма Балкан Бит“, заповед РД 09-219/ 27.02.2013 г.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015, „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, В. Нанов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД, „Рива” ЕООД , ИК „Прозорец” ЕООД

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова,2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”

Х клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, ИК „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015,  „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ан. Шубанова и колектив, 2002 – 2015, „Регалия – 6”

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив,2002 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София”

ХІ клас – актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

2. Химия и опазване на околната среда, част І, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”

3. Химия и опазване на околната среда, част ІІ, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”


Одобрени учебници по физика и астрономия за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Русева, 2014 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”АД

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2014 – 2015, ИК „Анубис” ООД

VІІІ клас  –  Учебни помагала с функции на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „АзБуки-Просвета“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

2. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Анубис“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Булвест 2000“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Педагог 6“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

5. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „С.А.Н.-Про“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП и ПП, М. Градинарова и колектив 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД.

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Кюлджиева и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

4. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”.

5. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Д. Мърваков и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД.

6. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета София” АД.

7. Физика и астрономия, ПП М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

Х клас –  актуални за ученици в ХII клас и интензивно изучаване на чужд език, които се обучават по старите учебни планове

1.Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000”ООД – не е

3. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

4. Физика и астрономия, ЗП, Д. Мърваков и колектив,2001 – 2015, „Просвета-София” АД, ИК „Прозорец” ЕООД, КК „Труд” ООД

5. Физика и астрономия, ЗП, Н. Балабанов и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

6. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”

7. Физика и астрономия, ПП, Ст. Ницолов и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис” ООД

8. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис,2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД

9. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІ клас – актуални

1. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2002 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІІ клас – актуални
1. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”АД


Учебна 2015/ 2016 год.

15 септември 2015

Изх. № 9137 – 614/ 23.09.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 31.10. – 01.11.2015 год. Софийският клон на Съюза на физиците в България съвместно с Дружеството на физиците на република Македония, клон Струмица организират трета олимпиада по експериментална физика в СОУ «Гоце Делчев», Куманово, Република Македония. Регистрацията за олимпиадата се извършва само по електронен път.
Приложено Ви предоставям регламент и програма на състезанието.

Приложение: програма и регламент на състезанието

ЕВГЕНИЯ ВЪЛКОВА
НАЧАЛНИК НА РИО:


Учебна 2014/ 2015 г. Задачи от олимпиадата по физика

Задачи от Общински кръг – януари 2015 г.

Задачи от Областен кръг – февруари 2015 г.

 Задачи от Национален кръг – гр. Враца 2015 г.


Успешна учебна година 2015/ 2016!

Уважаеми колеги,

Успешна учебна година 2015/ 2016!

На младите колеги, пожелания за бърза адаптация, много завладяващи емоции при работата с децата и нестихващ устрем за бъдещи успехи.

Вие сте бъдещето, в което се вглеждаме с вяра, бъдещето, което ще продължи пътя ни и ще работи неуморно за издигане просперитета на природните науки.

Ст. експерт по природни науки Петя Иванова


Представяне на Международните олимпиади по природни науки

През ваканционните летни дни на 2015 г., за пореден път, най-добрите наши олимпийци достойно се представиха в Международните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия. Извоюваните от тях медали и отличия по безспорен начин показаха природната интелигентност на българските ученици и отличната научна подготовка на техните учители. Гордост ни завладяваше всеки път когато посрещахме победителите на аерогара София.

Завинаги в историята на олимпиадите по естествени науки ще влязат:

МЕЖДУНАРОДНА МЕНДЕЛЕВСКА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ, Ереван, Армения 2015

snimka1

Отличия: Два бронзови медала за Пенчо Бейков (НПМГ) и Силян Янев (91. НЕГ) и грамоти за Янислав Данчовски (МГ, Плевен) и Илиян Гуляшки (91. НЕГ).

МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ, Баку, Азърбайджан 2015

snimka2

Отличия: Сребърен медал за Пенчо Бейков, 12 клас – НПМГ и три бронзови медала за Силян Янев (91. НЕГ), Борис Стефанов и Любен Бориславов – 11 клас, НПМГ.

МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА – Мумбай, Индия 5-12 юли 2015

snimka3

Отличия: Два сребърни медала за Константин Карчев, Американски колеж, 12 клас и Ангел Шерлетов, ПМГ Казанлък, три бронзови медала за Радостин Димитров, ПМГ Казанлък, 12 клас, Бойко Воденичарски, I АЕГ София, 12 клас и Христоско Чаушев, СМГ, 12 клас.

МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ – 12 – 19 юли ОРХУС, ДАНИЯ 2015

snimka4

Отличия: Два бронзови медала за Теодор Трифонов, НПМГ, 12 клас и Цветослав Георгиев, СМГ, 11 клас. Другите ни двама участника – Виктория Христова от НПМГ и Лъчезар Станчев от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил, получиха грамоти за достойно представяне.

ІХ МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА, 27. юли – 4.август, гр. Семеранг, Индонезия

snimka5

Отличия: Един златен медал за Константин Карчев, Американски колеж, 12 клас, и два бронзови медала за Дилян Христов – НПМГ, 11 клас и Светлин Тотев – СМГ София, 11 клас. В международната олимпиада участваха още Виктор Мирев, МГ Варна, 10 клас и Александър Атанасов, МГ Плевен, 10 клас.

 • Поздравления за техните училища и учители:
  Антония Илиева – учител по химия в НПМГ
  Маргарита Йотова – учител по химия в 91 НЕГ
  Невена Върбанова – учител по химия в НПМГ
  Силвия Русева – учител по физика в АК, София
  Иван Петков – учител по физика в НПМГ/ понастоящем в 73 СОУ
  Снежана Павлова – учител по физиа в І АЕГ
  Стоян Бахчеванов – учител по физика в СМГ
  Таня Бобева – учител по биология в НПМГ
 • Цветана Хинкова – учител по биология в СМГ
  Валентин Дойнов – учител по биология в НПМГ
  Илиян Илиев – учител по физика в СМГ

МЕЖДУНАРОДНА МЕНДЕЛЕВСКА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ, Ереван, Армения 2015

Във ваканционните летни дни на 2015 г., за пореден път, най-добрите наши олимпийци достойно се представиха в Международните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия. Извоюваните от тях медали и отличия по безспорен начин показаха природната интелигентност на българските ученици и отличната научна подготовка на техните учители. Гордост ни завладяваше всеки път когато посрещахме победителите на аерогара София.

Завинаги в историята на олимпиадите по естествени науки ще влязат:

МЕЖДУНАРОДНА МЕНДЕЛЕВСКА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ, Ереван, Армения 2015

snimka1

Отличия: Два бронзови медала за Пенчо Бейков (НПМГ) и Силян Янев (91. НЕГ) и грамоти за Янислав Данчовски (МГ, Плевен) и Илиян Гуляшки (91. НЕГ).


Резултати от международните олимпиади по природни науки за учебната 2014/ 2015 г.

Във ваканционните летни дни на 2015 г., за пореден път, най-добрите наши олимпийци достойно се представиха в Международните кръгове на олимпиадите по астрономия, биология, физика и химия. Извоюваните от тях медали и отличия по безспорен начин показаха природната интелигентност на българските ученици и отличната научна подготовка на техните учители. Гордост ни завладяваше всеки път когато посрещахме победителите на аерогара София.
Завинаги в историята на олимпиадите по естествени науки ще влязат:


Списък на одобрените учебници по биология и здравно образование за учебната 2015/ 2016 г. – Заповед № РД 09-111/26.01.2015 г.

12 септември 2015

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП П. Ангелов и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София” АД

3. Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000” ООД

VIII клас – Учебни помагала с функция на учебник – не са актуални

1. Биология и здравно образование за 8.клас, издателство „АзБуки – Просвета“, Заповед № РД 09-902/06.07.2015

2. Учебно помагало по БЗО за 8. клас ,“Биология и здравно образование за 8. клас“, „АзБуки-Просвета“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по БЗО за 8. клас, „Биология и здравно образование за 8. клас“, „Анубис“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по БЗО за 8. клас, „Биология и здравно образование за 8. клас“,  „Булвест 2000“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

IX клас – не са актуални
1. Биология и здравно образование, ЗП, М. Шишиньова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП и ПП, Здр. Костова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”

3. Биология и здравно образование, ЗП, Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”

4. Биология и здравно образование, ЗП, П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД

5. Биология и здравно образование, ЗП, Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис”ООД

6. Биология и здравно образование, ПП, М. Шишиньова и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис” ООД

7. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”

8. Биология и здравно образование, ПП, Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД

9. Биология и здравно образование, ПП, П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД

10. Биология и здравно образование на английски език Б. Пирьова и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис”

X клас – не са актуални

1. Биология и здравно образование, ЗП, М. Шишиньова и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП /за 2 учебни часа/, М. Шишиньова и колектив, 2002 – 2015, ИК „Анубис”

3. Биология и здравно образование, ЗП, Огн. Димитров и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

4. Биология и здравно образование, ЗП, Св. Евтимова и колектив, 2001 – 2015, „Гея Либрис” ООД

5. Биология и здравно образование, ЗП, П. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета София” АД

6. Биология и здравно образование, ЗП, М. Николова и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД, ИК „Прозорец” ЕООД, КК „Труд” ООД

7. Биология и здравно образование, ПП, М. Шишиньова и колектив, 2002 – 2015, ИК „Анубис” ООД

8. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

9. Биология и здравно образование, ПП, Св. Евтимова и колектив, 2001 – 2015, „Гея Либрис” ООД

10. Биология и здравно образование, ПП, П. Попов и колектив, 2001 – 2015,„Просвета–София”АД

ХІ клас – актуални

1. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

2. Биология и здравно образование, ПП, Вл. Овчаров и колектив, 2002 – 2015, „Гея Либрис” ООД

3. Биология и здравно образование, ПП, Н. Цанова и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІІ клас – актуални

1. Биология и здравно образование, ПП, Г. Марков и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София” АД