Учебна 2014/ 2015

29 юли 2015

Писмо за организиране на ІІІ кръг на олимпиада по биология 2015

Протокол с резултати и класиране от ІІ кръг на олимпиада по биология 2015

Писмо за организиране на ІІ кръг на олимпиада по биология 2015

Статистика на участвалите в І кръг на олимпиада по биология 2015

Протокол с допуснатите до ІІ кръг на олимпиада по биология 2015

Програма за І кръг на олимпиада по биология 2015

Писмо за І кръг на олимпиада по биология 2015


Учебна 2014/ 2015

24 юли 2015

Протокол от Националния кръг на олимпиадата по физика

Писмо за ІІІ кръг на олимпиадата по физика 2015

Протокол с резултати и класиране от ІІ кръг на олимпиадата по физика 2015

Писмо за организиране на ІІ кръг на олимпиадата по физика 2015

Статистика за броя на участвалите в І кръг на олимпиадата по физика 2015

Допуснати до областен кръг на олимпиада по физика 2015

Писмо за организиране на І кръг на олимпиадата по физика 2015

Програма за олимпиада по физика Х – ХІІ клас

Програма за олимпиада по физика ХІ клас

Праграма за олимпиада по физика за VІІІ клас

Програма за олимиада по физика VІІ клас

Регламент на олимпиадата по физика – учебна 2014/ 2015


Олимпиада по астрономия учебна 2014/ 2015 год.

21 юли 2015