Организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физиците“, 26 – 28 януари 2018 г., Враца

11 януари 2018

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ на 26 – 28 януари, Враца


Национално състезание „Турнир на младите физици“ на 04.-05.02.2017 г., София

9 януари 2017

captureУказания за организиране и провевеждане на националното състезание „Турнир на младите физици“, 03. – 05. 02. 2017 год., 18 СУ „Уилям Гладстон“


Учебна 2016/ 2017 год. Регламент, задачи, заявка за участие в І кръг на ТМФ

7 ноември 2016

Задачи за Националното състезание „Турнир на младите физици“ за учебната 2016/ 2017 год.

Общ файл. Регламент за организиране и провеждане на национарлното състезание „Турнир на младите физици“. Задачи за националното състезание ТМФ. Заявка за участие в І кръг.


Учебна 2015/ 2016 г. Национално състезание „Турнир на младите физици“

24 ноември 2015

Указание за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ – 5 – 7 февруари 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на националното състезание „Турнир на младите физици 2015/ 2016 г.

Задачи за националното състезание „Турнир на младите физици“ 2015/ 2016 г.


Учебна 2014/ 2015 г. Турнир на младите физици

18 септември 2015