Допуснати до Национално състезание за ключови компететности по природни науки, 1 – 2.12.2018 г., Велико Търново

2 ноември 2018

Протокол с допуснатите ученици от област София-град за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 1-2.12.2018 г., Велико Търново

Списък на всички предложени за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки

 


Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 01 – 02.12.2018 г., Велико Търново

16 октомври 2018

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 1-2.12.2018 г., Велико Търново


Регламент на Националното състезание за ключони компетентности по природни науки за учебната 2018/ 2019 г.

15 октомври 2018

Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за учебната 2018/ 2019 г.


Резултати от Х-тото национално състезание за ключови компетентности по природни науки

12 декември 2017

 

Протокол за резултатите на учениците участвали в Х-тото национално състезание за ключови компетентности по природни науки, 01 – 03.12.2017 г., Плевен


Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 01-03 декември 2017 г., Плевен

8 ноември 2017

Информация за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки


Резултати от ІХ-то национално състезание за ключови компетентности по природни науки, 18-20 ноември 2017 г., Ловеч

27 юли 2017

Протокол с резултатите на участниците в ІХ-тото Национално състезание за ключови компетентности по природни науки, 18-20 ноември 2017 г., Ловеч


Организация и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 18-20.11.2016 г., Ловеч

24 октомври 2016

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 16-18.11.2016 год., Ловеч

CaptureОбразец на заявка

Програма на състезанието

Описание на предлаганите забележителности в град Ловеч


Учебна 2015/ 2016 г. Ключови компетентности по природни науки

30 септември 2015

Протокол с резултатите и класирането от Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, 14-15 ноември 2015, Ямбол

Условия за за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки

Регламент на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки за 2015/ 2016 г.


Учебна 2014/ 2015 год. Ключови компетентности по природни науки

29 август 2015

Протокол с резултатите и класирането на националното състезание  по ключови компетентности по природни науки и екология 2014 г

Предложени ученици за участие в състезанието за ключови компетентности по природни науки и екология от област – София-град 2014 г.

Писмо за организиране и провеждане на състезанието ключови компетентности по природни науки 2014 г.

Регламент на състезанието по ключови компетентности по природни науки – 2014г.