Учебна 2016/ 2017 год. Основни компетентности по немски език и природни науки

28 октомври 2016

Регламент на националното състезание за основни компетентности на немски език и природни науки за 2016/ 2017 г.


Учебна 2014/ 2015 год. Основни компетентности по немски език и природни науки

29 август 2015

Протокол с резултатите и класирането от състезанието по основни компетентности по немски език и природни науки за 2014/ 2015 г.

Предложени отбори за участие в състезанието основни компетентности по немски език и природни науки за 2015/ 2015 год.

Писмо за организиране и провеждане на състезанието по основни компетентности  по немски език и природни науки за 2014/ 2015 г.

Регламент на националното състезание по основни компетентности по немски език и природни науки за 2014/ 2015 г.