Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 17-19 март 2017 год., Камчия

21 март 2017

 

Протокол на националната комисия с резултатите и класирането от националния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 17-19.03.2017 год., Камчия


Организация на XLІX национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, 17.03.2017 – 20.03.2017 год., Варна, СОК „Камчия“

8 март 2017

Указания за организиране и провеждане на националния ІІІ кръг на олимпиадата по ХООС, 17 – 20.03.2017 год, Варна, СОК „Камчия“


Допуснати ученици до Национален кръг на олимпиадата по химия – Варна, 18 – 19 март 2017 год. Резултати на всички останали участници в областния кръг на олимпиадата по химия проведен на 12.02.2017 год.

6 март 2017

Протокол на Националната комисия по ХООС, с резултати и допуснатите участници до Национален кръг на олимпиадата по химия – Варна, 17-19 март 2017 год.

Резултати и класиране на учениците от област София-град в областен кръг на олимпиадата по химия проведен на 12.02.2017 год.


Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия, 12.02.1017 год.

2 февруари 2017

Домакини на областния кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год. са:

22 СУ „Георги сава Раковски“ за първа възрастова група 

127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“ за втора, трета и четвърта възрастови групи.

Указание за организиране и провеждане на областния /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Протокол с допуснатите до областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по химия на 12.02.2017 год.

Статистика на общинския /І/ кръг на олимпиадата по химия, проведен на 22.01.2017 год.


Учебна 2016/ 2017 год. Задачи от общинския кръг на олимпиадата по химия проведен на 22.01.2017 год.

1 февруари 2017

Задачи за първа възрастова група /Указания и решения на задачите от първа възрастова група

Задачи за втора възрастова група / Указания и решения на задачите от втора възрастова група

Задачи за трета възрастова група / Указания и решения на задачите от трета възрастова група

Задачи за четвърта възрастова група / Указания и решения на задачите от четвърта възрастова група


Учебна 2016/ 2017 г. Организиране и провеждане на общински кръг на олимпиадата по ХООС

27 октомври 2016

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по химия за учебната 2016/ 2017 год.

Програма за общинския /І/ кръг на олимпиадата по химия за учебната 2016/ 2017 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по ХООС през учебната 2016/ 2017 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Организиране и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по ХООС

2 март 2016

Окончателен протокол за допуснатите до национален кръг в 48-та олимпиада по химия − 2016 г. от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии

Указания за организиране и провеждане на националния кръг /ІІІ/ на олимпиадата по ХООС 18.03. – 20.03.2016 г., Ямбол


Учебна 2015/ 2016 г. Задачи от общинския кръг на олимпиадата, проведен на 23.01.2016 г.

12 февруари 2016

Задачи за І състезателна група / Указания и решения на задачите от І състезателна група

Задачи за ІІ състезателна група / Указания и решения на задачите от ІІ състезателна група

Задачи за ІІІ състезателна група / Указания и решения на задачите от ІІІ състезателна група

Задачи за ІV състезателна група / Указания и решения на задачите от ІV състезателна група


Учебна 2015 / 2016 г. Протоколи от олимпиадата по химия

29 януари 2016

Протокол с резултатите и класирането на участниците в 48-та Национална олимпиада по химия, 19-20 март 2016 г.

Окончателен протокол на допуснатите до участие в 48-та олимпиада по химия – 2016 г.от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии

Протокол с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по химия, проведен на 13.02.2016 г.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по химия проведен на 23.02.3016 г.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания за организиране и провеждане на олимпиадата по химия

25 януари 2016

Указание за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по химия на 13.02.2016 г.

Указание за организиране и провеждане на общинския кръг по химия 2015/ 2016 г.

Програма за подготовка на общинския кръг на олимпиадата по химия за учебната 2015/ 2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по ХООС – 2015/ 2016 г.


Задачи от минали учебни години

2 октомври 2015

Общински кръгове

І-ва състезателна група

Заздачи за І състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. /Указания и решения на задачите

ІІ-ра състезателна група

Задачи за ІІ състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

ІІІ-та състезателна група

Задачи за ІІІ състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

ІV-та състезателна група

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2013/ 2014 г. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2012/ 2013 г. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV сътезателна група – учебна 2011/ 2012 год. /

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2010/ 2011 год. / Указания и решения на задачите

Задачи за ІV състезателна група – учебна 2009/ 2010 год. / Указания и решения на задачите


Учебна 2014/ 2015 год. Олимпиада по химия

28 август 2015

Писмо за организиране на ІІІ кръг

Протокол с резултатите и класирането от ІІ кръг. Допуснати до ІІІ кръг

Писмо за организиране на ІІ кръг

Протокол на допуснатите до ІІ кръг

Статистика на участвалите и класираните в І кръг

Писмо за организиране на І кръг

Регламент на олимпиадата по химия 2015 г.