Задачи от областен кръг на олимпиада по астрономия, 24.02.2018 г.

8 март 2018

Задачи за състезателна група V – VІ клас / Решения на задачите за състезателна група V – VІ клас

Задачи за състезателна група VІІ – VІІІ кл. / Решения на задачите от състезателна група VІІ – VІІІ кл.

Задачи за състезателна група ІХ – Х клас / Решения на задачите от състезателна група ІХ – Х клас

Задачи за състезателна група ХІ – ХІІ клас / Решения на задачите от състезателна група ХІ – ХІІ клас


Разпределение на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия в 10. СУ „Теодор Траянов“ на 24.02.2018 г.

19 февруари 2018

204 стая / 205 стая / 206 стая / 207 стая / 208 стая / 301 стая / 302 стая /302А стая / 303 стая / 304 стая / 305 стая306 стая / 307 стая / 401 стая / 402 стая / 403 стая / 404 стая / 405 стая / 406 стая / 407 стая / 408 стая / 409 стая

Уважаеми ученици моля носете със себе си документ за самоличност – лична карта, ученическа карта или бележник!

Страрши експерти по природни науки Петя Иванова и Камен Радев


Указания за организиране и провеждане на областен (ІІ) кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2018 г.

31 януари 2018

Домакин на областния кръг на олимпиадата по астрономия, за всички състезателни групи, е 10 СУ „Теодор Траянов“

Начало 14:00 часа

Указания за организиране и провеждане на областния (ІІ) кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2018 г.

Протокол с резултатите на допуснатите участници до областен кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2018 г.

Статистика на участвалите в общинския (І) кръг на олимпиада по астрономия


Относно обявяването на резултатите от олимпиадите по природни науки

18 януари 2018

Съгласно т. V.2 от Заповед № РД09- 5411/ 12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката „Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в който той се обучава, а той в РУО“.

Подадените декларации се предават на старши експертите по природни науки, заедно с протоколите и писмени работи на учениците допуснати до областни кръгове на олимпиадите по природни науки, по графика обявен в указанията за организиране и провеждане на общинските (І) кръгове на олимпиадите по астрономия, физика, химия и биология, а именно:

  • на 23.01.2018 г. – за физика и астрономия
  • на 30.01.2018 г. – за химия и опазване на околната среда
  • на 09.02.2018 г. – за биология и здравно образование

Старши експерти по природни науки: Петя Иванова и Камен Радев


Задачи за общински (І) кръг на олимпиада по астрономия до 15.01.2018 г.

30 ноември 2017

Задачи за възрастова група V – VІ клас /Примерни решения и указания за проверка и оценка на задачите от за състезателна група V – VІІ клас

Задачи за възрастова група VІІ – VІІІ клас /Примерни решения и указания за проверка и оценка на задачите за състезателна група VІІ – VІІІ клас

Задачи за възрастова група ІХ – Х клас /Примерни решения и указания за проверка и оценка на задачите за състезателна група ІХ – Х клас

Задачи за възрастова група ХІ – ХІІ клас / Примерни решения и указания за проверка и оценка на задачите за състезателна група ХІ и ХІІ клас


Учебна 2017/ 2018 г. Регламент и програма за олимпиадата по астрономия

21 ноември 2017

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия

Указания за организиране и провеждане на общински (І) кръг на олимпиадата по астрономия – до 15.01.2018 г.


Задачи от Национален кръг на олимпиада по астрономия, 6 – 7 май 2017 год., Шумен

10 май 2017

Задачи и указания и решения на задачите от възрастова група 7 – 8 клас

Задачи и указания и решения на задачите от възрастова група 9 – 10 клас

Задачи и указания и решения на задачите от възрастова група 11- 12 клас


Резултати и класиране от националния кръг на олимпиадата по астрономия, 6-7 май, Шумен


Организация и провеждане на ХХ Национална олимпиада по астрономия, 5 – 7 май 2017 г., Шумен

7 април 2017

Писмо за организиране и провеждане на ХХ Национална олимпиада по астрономия, 5- 7 май 2017 г., Шумен


Задачи от областен кръг на олимпиада по астрономия, проведен на 24.02.2017 год.

16 март 2017

Задачи за първа възрастова група – 5-6 клас / Указания и решения на задачите за първа възрастова група

Задачи за втора състезателна група – 7 – 8 клас Указания и решения на задачите от втора възрастова група

Задачи за трета възрастова група – 9 – 10 клас / Указания и решения на задачите от трета възрастова група

Задачи за четвърта възрастова група – 11 – 12 клас/ Указания и решения на задачите от четвърта възраст. група


Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия. Допуснати участници до национален кръг на 05 – 07.05.2017 год., Шумен

13 март 2017

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІІ-ра възрастова група /7 – 8 клас/

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІІІ-та възрастова група /9 – 10 клас/

Резултати на участниците в областния кръг на олимпиадата по астрономия от ІV-та възрастова група /11 – 12 клас/

Резултати и класиране на участниците от първа възрастова група /5 – 6 клас/ от общински кръг на олимпиадата по астрономия.

За участниците от първата възрастова група, областния кръг на олимпиадата по астрономия е последен.


Допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 24.02.2017 год.

26 януари 2017

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Статистика на общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.


Учебна 2016/ 2017 год. Задачи за І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия

1 декември 2016

Задачи за възрастова група 5 – 6 клас / Указания за проверка и оценка на задачите за 5 – 6 клас

Задачи за възрастова група 7 – 8 клас /Узазания за проверка и оценка на задачите за 7 – 8 клас

Задачи за възрастова група 9 – 10 клас / Указания за проверка и оценка на задачите за 9 – 10 клас

Задачи за възрастова група 11 – 12 клас/ Указания за проверка и оценка на задачите за 11 – 12 клас

Препоръки към учителите във връзка с проверката на общинския кръг на олимпиадата по астрономия


Учебна 2016/ 2017 г. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по астрономия

21 ноември 2016

Указания за организиране и провеждане на областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия на 24.02.2017 год.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2016/ 2017 год.

Указания за организиране и провеждане на І /общински/ кръг на олимпиадата по астрономия – учебна 2016/ 2017


Учебна 2016/ 2017 год. Програма на олимпиадата по астрономия

16 ноември 2016

Учебна 2015/ 2016 г. Задачи от олимпиадата по астрономия

15 март 2016

Задачи от национален кръг на олимпиадата по астрономия, 7-8 май 2016г., Кюстендил

Задачи от областен кръг на олимпиадата по астрономия 26.02.2016 г.

Задачи за общински кръг на олимпиадата по астрономия 15.01.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Протоколи от олимпиадата по астрономия

29 януари 2016

Резултати и класиране на участниците в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, 7 – 8 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците в Националния кръг на олимпиадата по астрономия, 9 – 10 клас, 2016 г.

Резултати и класиране на участниците в националния кръг на олимпиадата по астрономия, 11 – 12 клас, 2016 г.

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, 26.02.2016 г. – ІІ възрастова група /VІІ – VІІІ клас/ / Допуснати ученици до национален кръг на 7-8 май 2016, Кюстендил

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиадата по астрономия, 26.02.2016 г. –  ІІІ възрастова група /ІХ – Х клас / Допуснати до национален кръг на 7-8 май 2016, Кюстендил

Протокол с резултатите и класирането на учениците от областен кръг на олимпиада по астрономия, 26.02.2016 г. – ІV възрастова група /ХІ – ХІІ клас / Допуснати до национален кръг на 7-8 май 2016г., Кюстендил

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия за І възрастова група /V – VІ клас/ от областния кръг на олимпиадата по астрономия проведен на 26.02.206 г.

Протокол с резултатите на всички допуснати до областен кръг на олимпиада по астрономия на 26.02.2016 г.

Статистика на общински кръг на олимпиадата по астрономия, приключил на 15.01.2016 г.


Учебна 2015/ 2016 г. Регламент и указания за организиране на олимпиадата по астрономия

28 януари 2016

Указания за организиране и провеждане на националната олимпиада по астрономия, 7-8 май, Кюстендил

Указания за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по астрономия на 26.02.2016 г.

Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия за учебната 2015/ 2016 г.

Указание за организиране и провеждане на Общинския кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2015/ 2016 г.


Български ученик е абсолютен първенец на Международната олимпиада по астрономия

25 октомври 2015

Наши ученици завоюваха един златен, два сребърни и един бронзов медал на Международната олимпиада по астрономия, проведена в Русия.

IMG_5395-1От 16-ти до 22-ри октомври в Казанския Федерален Университет, вторият най-стар университет на територията на Русия, се проведе XX-тата юбилейна Международна олимпиада по астрономия, в която се включиха 62 ученици от 13 страни от Европа и Азия. България бе представена от седем участници, които завоюваха четири медала:
Стефан Иванов – ученик в 9-ти клас в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас – златен медал и диплом за най-добър резултат на цялата олимпиада!
Бойко Борисов и Георги Александров – ученици в 9-ти клас в СМГ „Паисий Хилендарски“, София – сребърни медали
Петър Димитров – ученик в 9-ти клас в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – бронзов медал.
На останалите трима участници от нашата страна – Владимира Иринчева от ПЧМГ, София, Димитър Томов от МГ “Баба Тонка“, Русе и Феодор Кономаев от МГ „Д-р Петър Берон“, Варна бяха връчени дипломи за участие.
За първи път страната ни има абсолютен първенец на цялата олимпиада, в лицето на Стефан Иванов от Бургас. От 1998-ма година насам, в Международната олимпиада по астрономия наши ученици са спечелили общо 14 златни медала, но никой от тях не е бил с най-висок резултат.
Ръководители на отбора: Ева Божурова от НАОП „Н. Коперник“, гр. Варна и Йоанна Кокотанекова от АО в гр. Хасково.
Поздравления за Нашите ученици и пожелания за бъдещи успехи!

 


Учебна 2015/ 2016 г. Програми за олипиадата по астрономия

2 октомври 2015

Учебна 2014/ 2015 год. Задачи от олимпиадата по астрономия

28 август 2015

Общински /І/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.

Областен /ІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.

Национален /ІІІ/ кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/ 2015 г.


Олимпиада по астрономия учебна 2014/ 2015 год.

21 юли 2015