Списък с учебниците по химия и опазване на околната среда за ІХ клас, които ще се използват в системата на училищното образование от учебната 2018/2019 година

26 септември 2018

Актуални!

Химия и опазване на околната среда за 9.клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант – Стефан
Цаковски и колектив, ИК „Анубис”

Химия и опазване на околната среда за 9.клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант – Данчо Даналев и колектив, „Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда за 9.клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант – Митка Павлова и колектив, СД „Педагог 6” – Делев, Луизова

Химия и опазване на околната среда за 9.клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант – Лиляна Боянова и колектив, „Просвета Плюс”

Химия и опазване на околната среда за 9.клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант – Донка  Ташева и колектив, „Просвета-София”

Химия и опазване на околната среда за 9.клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант – Хариета Димитрова и Виолета Константинова, САНПРО


Списък с учебниците по химия и опазване на околната среда за VІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование от учебната 2018/2019 година

Актуални!

Химия и опазване на околната среда /печатно издание с електронен вариант/ – Стефан Цаковски и колектив, ИК ,,Анубис”

Химия и опазване на околната среда /печатно издание с електронен вариант/ – Марко Костадинов и колектив, ,,Булвест 2000”

Химия и опазване на околната среда /печатно издание с електронен вариант/ – Митка Павлова и колектив, СД ,,Педагог 6” – Делев, Луизова

Химия и опазване на околната среда /печатно издание с електронен вариант/ – Лиляна Боянова и колектив, ,,Просвета Плюс”

Химия и опазване на околната среда /печатно издание с електронен вариант/ – Йорданка Димова и колектив, ,,Просвета-София”

Химия и опазване на околната среда /печатно издание с електронен вариант/ – Хариета Димитрова и колектив, САНПРО


Списък с учебниците за VІІІ клас по химия и опазване на околната среда, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година

26 септември 2017

Актуални!

Списък с учебниците за VІІІ клас по химия и опазване на околната среда /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/С. Цаковски и колектив ИК „Анубис”
2. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/С. Бенева и колектив „Булвест 2000”
3. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/М. Павлова и колектив СД „Педагог 6”
4. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел.вариант/Пълноцветен Л. Боянова и колектив „Просвета Плюс”
5. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Черно-бял Л. Боянова и колектив „Просвета Плюс”
6. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/ Пълноцветен С. Манев и колектив „Просвета-София”
7. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Черно-бял учебник С. Манев и
колектив „Просвета-София”
8. Химия и опазване на околната среда за VІІІ кл. /печатно издание/Х. Димитрова, Дж. Кларк САНПРО 2017


Одобрени учебници по химия и опазване на околната среда за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

18 септември 2015

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2014 – 2015, „Педагог 6”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2014 – 2015, „Булвест 2000”

VІІІ клас – Учебни помагала с функция на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-362/26.02.2009 г.

2. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „АзБуки-Просвета“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Анубис“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

5.Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „С.А.Н.Про“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

6. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Педагог 6“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

7. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, част ІІ „Просвета-София“, Заповед № РД 09-1088/03.07.2009 г.

8. Учебно помагало по ХООС за 8. клас, „Химия и опазване на околната среда за 8. клас“, „Булвест 2000″, Заповед № РД 09-346/02.03.2011 г.

9. Химия и опазване на околната среда със CD за 8 клас, фирма Балкан Бит“, заповед РД 09-219/ 27.02.2013 г.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015, „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, В. Нанов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД, „Рива” ЕООД , ИК „Прозорец” ЕООД

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова,2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, М. Кирилов и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”

Х клас
1. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2001 – 2015, ИК „Анубис”

2. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

3. Химия и опазване на околната среда, ЗП, М. Павлова и колектив, 2002 – 2015,  „Педагог 6”

4. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ст. Манев и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София”

5. Химия и опазване на околната среда, ЗП, Ан. Шубанова и колектив, 2002 – 2015, „Регалия – 6”

6. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Близнаков, Л. Боянова, 2002 – 2015, „Анубис”

7. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив,2002 – 2015, „Булвест 2000”

8. Химия и опазване на околната среда, ПП, Ст. Манев и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София”

ХІ клас – актуални
1. Химия и опазване на околната среда, ПП, Г. Нейков и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

2. Химия и опазване на околната среда, част І, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”

3. Химия и опазване на околната среда, част ІІ, ПП, Г. Близнаков и колектив, 2011 – 2015, „Просвета–София”