Списък с учебниците по физика и астрономия за Х клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година

1 октомври 2019

Актуални!

Физика и астрономия за 10. клас /печатно издание с електронен вариант/ – Елка Златкова и колектив/, „Клет България“

Физика и астрономия за 10. клас /печатно издание с електронен вариант/ – Максим Максимов и Ивелина Димитрова, „Клет България“

Физика и астрономия за 10. клас /печатно издание с електронен вариант/ – Евгения Бенова и колектив, СД „Педагог 6” – Делев, Луизова

Физика и астрономия за 10. клас /печатно издание с електронен вариант/ – Виктор Иванов и Мариета Иванова, „Просвета-София”

Физика и астрономия за 10. клас /печатно издание с електронен вариант/ – Иван Петков, САНПРО


Списък с учебниците по физика и астрономия за ІХ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година

26 септември 2018

Актуални!

Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Елка Златкова и колектив/, ИК „Анубис”

Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Максим Максимов и
Ивелина Димитрова, „Булвест 2000”

Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Евгения Бенова и колектив, СД „Педагог 6” – Делев, Луизова

Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Виктор Иванов
Мариета Иванова, „Просвета-София”

Физика и астрономия за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Иван Петков, САНПРО


Списък с учебниците по физика и астрономия за VІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование от учебната 2018/2019 година

Актуални!

Физика и астрономия печатно издание с електронен вариант – Елка Златкова и колектив, ИК ,,Анубис”

Физика и астрономия печатно издание с електронен вариант – Максим Максимов и Галя Русева ,,Булвест 2000”

Физика и астрономия печатно издание с електронен вариант – Маргарита Градинарова и колектив, СД ,,Педагог 6”

Физика и астрономия печатно издание с електронен вариант – Христо Попов и колектив, ,,Просвета АзБуки”

Физика и астрономия печатно издание с електронен вариант – Димитър Мърваков и колектив, „Просвета-София”

Физика и астрономия печатно издание с електронен вариант – Иван Петков и колектив, САНПРО


Списък с учебниците по физика и астрономия за VІІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование от учебната 2017/2018 година

26 септември 2017

Актуални!

Списък с учебниците по физика и астрономия за VІІІ клас /по нови учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1.Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание с ел.вариант/Е. Златкова и колектив ИК „Анубис”
2.Физика и астрономияза VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/М. Максимов „Булвест 2000”
3.Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/Е. Бенова и колектив СД „Педагог 6”
4.Физика и астрономия за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Пълноцветен В. Иванов и колектив „Просвета-София”
5.Физика и астрономия за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Черно-бял В. Иванов и колектив „Просвета-София”
6. Физика и астрономия за VІІІ кл. /печатно издание/И. Петков и колектив САНПРО


Одобрени учебници по физика и астрономия за учебната 2015/ 2016 г. – заповед № РД09-111/26.01.2015 г.

18 септември 2015

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Русева, 2014 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2014 – 2015, „Просвета-София”АД

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2014 – 2015, ИК „Анубис” ООД

VІІІ клас  –  Учебни помагала с функции на учебници – не са актуални

1. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „АзБуки-Просвета“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

2. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Анубис“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Булвест 2000“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „Педагог 6“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009 г.

5. Учебно помагало по ФА за 8 кл. „Физика и астрономия за 8 клас“, „С.А.Н.-Про“, заповед № РД-1088/ 03.07.2009

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ІХ клас – не са актуални
1. Физика и астрономия, ЗП и ПП, М. Градинарова и колектив 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД.

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

3. Физика и астрономия, ЗП, М. Кюлджиева и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

4. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”.

5. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Д. Мърваков и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД ИК „Прозорец” ЕООД КК „Труд” ООД.

6. Физика и астрономия, ЗП и ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета София” АД.

7. Физика и астрономия, ПП М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД.

Х клас – не са актуални

1.Физика и астрономия, ЗП, М. Градинарова и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис”ООД

2. Физика и астрономия, ЗП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2001 – 2015, „Булвест 2000”ООД – не е

3. Физика и астрономия, ЗП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

4. Физика и астрономия, ЗП, Д. Мърваков и колектив,2001 – 2015, „Просвета-София” АД, ИК „Прозорец” ЕООД, КК „Труд” ООД

5. Физика и астрономия, ЗП, Н. Балабанов и колектив, 2001 – 2015, СД „Педагог 6”

6. Физика и астрономия, ЗП, Л. Вацкичев, М. Вацкичева, 2002 – 2015, ЕТ „Регалия – 6”

7. Физика и астрономия, ПП, Ст. Ницолов и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис” ООД

8. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис,2001 – 2015, „Булвест 2000” ООД

9. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІ клас – актуални

1. Физика и астрономия, ПП, М. Максимов, Г. Христакудис, 2002 – 2015, „Булвест 2000” ООД

2. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІІ клас – актуални
1. Физика и астрономия, ПП, Хр. Попов и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София”АД