Списък с учебниците по биология и здравно образование за ІХ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година. По нови учебни програми!

26 септември 2018

1. Биология и здравно образование за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – М. Шишиньова, ИК „Анубис”

2. Биология и здравно образование за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Вл. Овчаров, „Булвест 2000”

3. Биология и здравно образование за 9. клас/втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Наташа Цанова, Снежана Томова, СД „Педагог 6” – Делев, Луизова

4. Биология и здравно образование за 9. клас /и втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Василий Ишев, „Просвета АзБуки”

5. Биология и здравно образование за 9. клас и втора част на учебника за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език печатно издание с електронен вариант/ – Майя Маркова, „Просвета-София”

 


Списък с учебниците по биология и здравно образование за VІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2018/2019 година.По нови учебни програми!

1. Биология и здравно образование (печатно издание с електронен вариант) – М. Шишиньова и колектив, ИК ,,Анубис”

2. Биология и здравно образование (печатно издание с електронен вариант) – Вл. Овчаров и колектив, ,,Булвест 2000”

3. Биология и здравно образование (печатно издание с електронен вариант) – НЦанова, Сн. Томова, СД ,,Педагог 6” – Делев, Луизова

4. Биология и здравно образование (печатно издание с електронен вариант) – М. Панайотова, ,,Просвета Плюс”

5. Биология и здравно образование (печатно издание с електронен вариант) – М. Кабасанова, ,,Просвета-София”


Списък с учебниците по биология и здравно образование за VІІІ клас, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година.По нови учебни програми!

25 септември 2017

Списък с учебниците по биология и здравно образование за VІІІ клас /по новите учебни програми/, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година, утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.

1. Биология и здравно образование за VІІІ кл. /печатно издание с ел. вариант/М. Шишиньова и колект,ИК „Анубис”
2. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/В. Овчаров и колект„Булвест 2000”
3. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Н. Цанова и колект, СД „Педагог 6”
4. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/В. Ишев и колект,„Просвета АзБуки”
5. Биология и здравно образование за VІІІ кл./печатно издание с ел. вариант/Р. Бостанджиев и колект „Просвета-София”


Списък на одобрените учебници по биология и здравно образование за учебната 2015/ 2016 г. – Заповед № РД 09-111/26.01.2015 г.

12 септември 2015

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

VII клас
1. Биология и здравно образование, ЗП М. Шишиньова и колектив 2014 – 2015 ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП П. Ангелов и колектив 2014 – 2015 „Просвета-София” АД

3. Биология и здравно образование, ЗП Огн. Димитров и колектив 2014 – 2015 „Булвест 2000” ООД

VIII клас – Учебни помагала с функция на учебник

1. Биология и здравно образование за 8.клас, издателство „АзБуки – Просвета“, Заповед № РД 09-902/06.07.2015

2. Учебно помагало по БЗО за 8. клас ,“Биология и здравно образование за 8. клас“, „АзБуки-Просвета“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

3. Учебно помагало по БЗО за 8. клас, „Биология и здравно образование за 8. клас“, „Анубис“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

4. Учебно помагало по БЗО за 8. клас, „Биология и здравно образование за 8. клас“,  „Булвест 2000“, Заповед № 09-1088/ 03.07.2009 г.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

IX клас
1. Биология и здравно образование, ЗП, М. Шишиньова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП и ПП, Здр. Костова и колектив 2001 – 2015 ИК „Анубис”

3. Биология и здравно образование, ЗП, Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”

4. Биология и здравно образование, ЗП, П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД

5. Биология и здравно образование, ЗП, Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис”ООД

6. Биология и здравно образование, ПП, М. Шишиньова и колектив 2002 – 2015 ИК „Анубис” ООД

7. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив 2001 – 2015 „Булвест 2000”

8. Биология и здравно образование, ПП, Вл. Овчаров и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис” ООД

9. Биология и здравно образование, ПП, П. Ангелов и колектив 2001 – 2015 „Просвета-София” АД

10. Биология и здравно образование на английски език Б. Пирьова и колектив 2001 – 2015 „Гея Либрис”

X клас

1. Биология и здравно образование, ЗП, М. Шишиньова и колектив, 2001 – 2015, ИК „Анубис” ООД

2. Биология и здравно образование, ЗП /за 2 учебни часа/, М. Шишиньова и колектив, 2002 – 2015, ИК „Анубис”

3. Биология и здравно образование, ЗП, Огн. Димитров и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

4. Биология и здравно образование, ЗП, Св. Евтимова и колектив, 2001 – 2015, „Гея Либрис” ООД

5. Биология и здравно образование, ЗП, П. Попов и колектив, 2001 – 2015, „Просвета София” АД

6. Биология и здравно образование, ЗП, М. Николова и колектив, 2001 – 2015, „Просвета-София” АД, ИК „Прозорец” ЕООД, КК „Труд” ООД

7. Биология и здравно образование, ПП, М. Шишиньова и колектив, 2002 – 2015, ИК „Анубис” ООД

8. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив, 2001 – 2015, „Булвест 2000”

9. Биология и здравно образование, ПП, Св. Евтимова и колектив, 2001 – 2015, „Гея Либрис” ООД

10. Биология и здравно образование, ПП, П. Попов и колектив, 2001 – 2015,„Просвета–София”АД

ХІ клас

1. Биология и здравно образование, ПП, Огн. Димитров и колектив, 2002 – 2015, „Булвест 2000”

2. Биология и здравно образование, ПП, Вл. Овчаров и колектив, 2002 – 2015, „Гея Либрис” ООД

3. Биология и здравно образование, ПП, Н. Цанова и колектив, 2002 – 2015, „Просвета–София” АД

ХІІ клас

1. Биология и здравно образование, ПП, Г. Марков и колектив, 2002 – 2015, „Просвета-София” АД