Учителите по природни науки в подкрепа на обучението по природни науки

3 април 2020

Човекът и природата – 6 клас Вещества и химични реакции – обобщение

Таня Груева – заместник-директор и учител по химия и опазване на околната среда в 33 ОУ „Санкт Петербург“


Учителите по природни науки в подкрепа на обучението по природни науки

Човекът и природата – 5 клас Хранене на растенията

Стела Хантова – учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ и 83 ОУ „Елин Пелин“


Учителите по природни науки в подкрепа на обучението по природни науки

27 март 2020

Човекът и природата за 6. клас Видове химични реакции

Таня Груева – заместник директор и учител по химия и опазване на околната среда в 33 ОУ „Санкт Петербург“


Анализ на регионално външно оценяване по човекът и природата в V клас, май-юни 2017 г.

28 август 2017

Анализ на резултатите от регионално външно оценяване по човекът и природата в V клас, 2017 г.

Таблица с резултатите по училища – % решени задачи  и средни резултати по училища

Регионалното външно оценяване в V клас на тема „Проверка на усвоени компетентности, заложени в новата учебна програма по Човекът и природата в V клас“ е осъществено съвместно с Център за оценяване на предучилищното и училищно образование.

Тестовата книжка и придружаващите ги тест-спецификация, ключ с верните отговори и критерии за оценяване, както и анализът на резултатите са изготвени от експертите по природни науки в Центъра за оценяване в предучилищното и училищно образование:

Таблицата с резултатите по училища и средни резултати на учениците са изработени от експерта по психометрия и анализ.

 


Обобщен анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас

11 ноември 2016

Анализ на входното ниво по човекът и природата за V клас, учебна 2016/ 2017 г.

Общ брой ученици решавали тестовете – 10 270 от 175 училища, Среден резултат 5,01

  • Брой оценки Слаб 2 – 195
  • Брой оценки Среден 3 – 440
  • Брой оценки Добър 4 – 1078
  • Брой оценки Мн. добър 5 – 4129
  • Брой оценки Отличен 6 – 3916

Училища непредставили анализ входно ниво – 7 общински и 7 частни


Учебна 2016/ 2017 год

1 октомври 2016

Учебна 2016/ 2017 год.

Входно ниво по ЧП за 5 клас – съобразено с новите изисквания за резултатите от учебния предмет, новите учебни програми и новата Наредба за оценяване

Тест – спецификация

Задачи за входно ниво за учебната 2016/ 2017 г.

Годишно съвещание с учителите, които преподават човекът и природата в 5 и 6 клас

Текущо оценяване от устни, писмени и практически изпитвания

Познавателни равнища по Блум

Примерно оценяване при лабораторна работа

Изизсквания за резултатите от учебния предмет човекът и природата. Обвързване на общообразователния учебен предмет човекът и природата гимназиален етап

Ключови компетентности

Характеристики и оценяване при проектно обучение. Оценяване при представяне на проект