15 септември 2017

Учебна 2017 – 2018 г.


Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата

26 август 2016

Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет човекът и природата – начален и прогимназиялен етап – въвеждат се постепенно, от учебната 2016-2017 г. – начало – новата учебна програма по човекът и природата за 5 клас.


Нови учебни програми

24 август 2016

Учебна програма по човекът и природата за V клас /въвежда се от учебната 2016/ 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за VI клас /въвежда се от учебната 2017/ 2018 г./


ДОИ за УС и учебни програми по човекът и природата

18 септември 2015

Учебна програма по човекът и природата за 3 клас

Учебна програма по човекът и природата за 4 клас

Учебна програма по човекът и природата 5 клас /не е актуална за учебната 2016 – 2017 г./

Учебна програма по човекът и природата за 6 клас