Нови учебни програми

24 юли 2017

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за ІХ клас (90 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 год., за рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаванеу на чужд език

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за ІХ клас (54 часа)влиза в сила от учебната 2018/ 2019 год.

Учебна програма по химия и опазване на околната среда VІІІ класвлиза в сила от учебната 2017/ 2018 год.

Учебна програма по химия и опазване на околната среде за VІІ класвлиза в сила от учебната 2018/ 2019 год.


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми по ХООС

6 септември 2015

Учебна програма по ХООС за 7 клас

Учебна програма по ХООС за 8 клас

Учебна програма по ХООС за 9 клас за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Учебна програма по ХООС за 9 клас I равнище

Учебна програма по ХООС за 9 клас II равнище

Учебна програма по ХООС за 10 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл.

Учебна програма по ХООС за 10 клас I равнище

Учебна програма по ХООС за 10 клас II равнище

Учебна програма по ХООС за 11 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл.

Учебна програма по ХООС за 11 клас

Учебна програма по ХООС за 12 клас