Актуализирана учебна програма по физика и астрономия за VII клас

30 септември 2023

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за VII клас (Учебната програма е изменена и допълнена със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г. и започва да се прилага от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите)


Нови учебни програми за профилирана подготовка

2 октомври 2019

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА – влизат в сила от 2020/ 2021 г.

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за профилирана подготовка – общ файл – общ хорариум 268 часа


Нови учебни програми и изисквания за резултатите от обучението

24 юли 2017

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Актуални!

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за Х клас (72 часа) – влиза в сила от уч. 2019/ 2020 год.,

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за ІХ клас (90 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год., за рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Учебна програма по химия и опазване на околната среда за ІХ клас (54 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год.

Учебна програма по химия и опазване на околната среда VІІІ клас (36 часа)- влиза в сила от уч. 2017/ 2018 год.

Учебна програма по химия и опазване на околната среде за VІІ клас (54 часа)- влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год.


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми по ХООС

6 септември 2015

Учебна програма по ХООС за 7 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 8 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас I равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 9 клас II равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл. – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 клас I равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 10 клас II равнище – не е актуална

Учебна програма по ХООС за 11 кл. I равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 кл.

Учебна програма по ХООС за 11 клас

Учебна програма по ХООС за 12 клас