15 септември 2017

Учебна 2017 – 2018 г.


Нови учебни програми

24 юли 2017

Учебна програма по физика и астрономия за VІІІ клас – влиза в сила от учебната 2017/ 2018 год.

Учебна програма по физика и астрономия за VІІ класвлиза в сила от учебната 2018/ 2019 г.


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

6 септември 2015

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по ФА за 7 клас

Учебна програма по ФА за 8 клас за ОУ, СОУ с прием след 8 клас и ПГ

Учебни програми по ФА за 9 за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Учебна програма по ФА за 9 клас на СОУ и гимназии с прием след 8 клас и ПГ

Учебна програма по ФА за 10 клас на СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Учебна програма по ФА за 10 клас ЗП  за ПГ /ядро „Светлина“ и „От атома до космоса“  и СОУ с прием след 8 клас  /ядро „Светлина“/

Учебна програма по ФА за 11 клас за СОУ с прием след 8 клас  /ядро „От атома до космоса“/

Учебна програма по ФА за 11 клас ЗП  за СОУ с прием след 7 кл. /ядро „Светлина“/

Учебна програма по ФА за 12 клас за СОУ с прием след 7 клас  /ядро „От атома до космоса“/

Учебна програма по ФА за 11 клас ПП

Учебна програма по ФА за 12 клас ПП