Актуализирана учебна програма по биология и здравно образование за VII клас, влиза в сила от учебната 2023/ 2024 г.

29 септември 2023

Учебна програма по биология и здравно образование (Учебната програма е изменена и допълнена със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г. и започва да се прилага от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите)


Нови учебни програми – профилирано обучение

1 октомври 2019

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – влиза в сила от учебната 2020 – 2021 год.

Учебна програма за профилирано обучение по биология и здравно образование с всички модули – общ хорариум 268 часа


Нови учебни програми и изисквания за резултатите от обучението по БЗО

21 юли 2017

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Учебна програма по биология и здравно образование за Х клас  (72 часа) – влиза в сила от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по биология и здравно образование за 9 клас (90 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 г., за ученици, които се обучават по рамкови учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език 

Учебна програма по биология и здравно образование за 9 клас (36 часа)влиза в сила от уч. 2018/ 2019 г.

Учебна програма по биология и здравно образование за VІІІ клас (54 час)- влиза в сила от уч. 2017/ 2018 год.

Учебна програма по биология и здравно образование за VІІ клас (72 часа)- влиза в сила от уч. 2018/ 2019 год.


ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

6 септември 2015

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по БЗО за 7 клас – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма па БЗО за 8 клас не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма па БЗО за 9 клас  за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална от учебната 2017/ 2018 г.

Учебна програма по БЗО за 9 клас І равнище – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по БЗО за 9 клас ІІ равнище – не е актуална от учебната 2018/ 2019 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище  – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 10 клас ІІ равнище – не е актуална от учебната 2019/ 2020 г.

Учебна програма по БЗО за 11 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас – актуални

Учебна програма по БЗО за 11 клас ІІ равнище – актуални

Учебна програма по БЗО за 12 клас – актуални