ДОИ за учебно съдържание и учебни програми

6 септември 2015

Държавни образователни изисквания по ПНЕ

Учебна програма по БЗО за 7 клас

Учебна програма па БЗО за 8 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Учебна програма па БЗО за 9 клас

Учебна програма по БЗО за 9 клас І равнище

Учебна програма по БЗО за 9 клас ІІ равнище

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище

Учебна програма по БЗО за 10 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Учебна програма по БЗО за 10 клас ІІ равнище

Учебна програма по БЗО за 11 клас І равнище за СОУ и гимназии с прием след 7 клас

Учебна програма по БЗО за 11 клас ІІ равнище

Учебна програма по БЗО за 12 клас