Открит урок по човекът и природата в VІ клас в 81 СУ „Виктор Юго“

24 януари 2018

В духа на добрите традиции и в синхрон с новите изискванията в обучението по природни науки премина откритият урок в 81 СУ „Виктор Юго“ в VІ клас на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции, от част „Вещества и техните свойства“ на предмета човекът и природата, под ръководството на Христина Ананиева – учител с опит в преподаването на човекът и природата и химия и опазване на околната среда.

Разделени на групи, спокойно и уверено шестокласниците под ръководството на г-жа Ананиева усвояваха базисни знания чрез практически дейности, като извършваха експерименти за установяване на признаците за протичане на химичните реакции, а направените от тях изводи записваха като точки от плана на урока. Учениците показаха изградени умения да дефинират, сравняват,  анализират, изказват предположения и др.

И този път, присъстващите на урока учители по природни науки стигнаха до извода, че усилията им трябва да бъдат насочени, както към използването на новите технологии,  така й към възвращане на добрите практики, свързани с практическата и лабораторна работа в часовете по природни науки.