НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ПО ФИЗИКА “акад. МАТЕЙ МАТЕЕВ” за 2017 г.

12 януари 2018

Национални конкурси за наградите на учителите по физика „Акад. Матей Матеев“ на международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“за 2017 г.