Организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физиците“, 26 – 28 януари, Враца

11 януари 2018

Указания за организиране и провеждане на Националното състезание „Турнир на младите физици“ на 26 – 28 януари, Враца